3 СЕПТЕМВРИ - СВЕТИ СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ВАВИЛА АНТИОХИЙСКИ

С в е щ е н о м ъ ч е н и к   В а в и л а  бил антиохийски епископ през времето на един от най-жестоките гонители на християнството, римския император Деций Траян (249—251 г.).

След като принесъл кървава жертва в езическо капище в Антиохия, императорът пожелал да влезе и в близкия християнски храм, за да се надсмее над извършваната по това време християнска безкръвна жертва — светата Литургия. Епископът свети Вавила застанал решително на входа на храма, изправил се пред императора, прострял десницата си към гърдите му и тъй не му позволил да влезе вътре и по тоя начин да оскверни божествената светиня. Посрамен, императорът си отишъл. На другия ден обаче християнският храм бил опожарен. Свети Вавила бил доведен на съд пред императора.

Деций Траян обещал на светителя богатства и почести, ако се откаже от Христа. Заплашвал го с мъчения, ако упорствува. Но не успял да го отклони от светата вяра и от дълга му като епископ на Църквата.

Свети Вавила бил подложен на жестоки изтезания. Накрай един от палачите го посякъл с меч.

Християните погребали тялото му с почести.

Около сто години по-късно светите му мощи били пренесени в красивата местност около Антиохия, наречена Дафне, където била построена църква на негово име. В тая местност имало и езически храм на Аполон. Езическият храм опустял. Блестял с божествена светлина храмът, издигнат в чест и хвала на свещеномъченик Вавила Антиохийски.