36-39 народни събрания

- 13 октомври 1991 - избори за 36-о народно събрание

- председател Стефан Савов, заменен от Александър Йорданов

- 21 декември 1994 - избори за 37-о народно събрание

- председател Благовест Сендов

- 19 април 1997 - избори за  38-о народно събрание

- председател Йордан Соколов

- 17 юни 2001 - избори за 39-о народно събрание

- председател Огнян Герджиков