31 ОКТОМВРИ — СВЕТИ АПОСТОЛИ СТАХИЙ, АМПЛИЙ И ДР.

На 31 октомври св. Православна църква чествува паметта на няколко свети апостоли, които влизат в числото на 70-те Христови ученици. Те са: св. Стахий — поставен от св. апостол Андрей за епископ във Византион, св. Амплий — епископ в Лида, св. Урбан — епископ в Македония, св. Наркис — епископ Атински, св. Апелий — епископ Ираклийски и св. Аристовул — пръв благовестник в Британия, където загинал мъченически.