9 декември 2022г.

Зачатие на света и праведна Анна, имен ден на Ана и др. Ден за борба с корупцията

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

31 ОКТОМВРИ — СВЕТИ АПОСТОЛИ СТАХИЙ, АМПЛИЙ И ДР.

На 31 октомври св. Православна църква чествува паметта на няколко свети апостоли, които влизат в числото на 70-те Христови ученици. Те са: св. Стахий — поставен от св. апостол Андрей за епископ във Византион, св. Амплий — епископ в Лида, св. Урбан — епископ в Македония, св. Наркис — епископ Атински, св. Апелий — епископ Ираклийски и св. Аристовул — пръв благовестник в Британия, където загинал мъченически.