30 ЮНИ - СЪБОР НА 12-ТЕ АПОСТОЛИ

Православната църква, като празнува паметта на всеки един от 12-те апостоли отделно, еднакво благоговее и пред целия техен събор заедно. Защото Свещеното Писание и Преданието, като възхваляват трудовете и мъченическата смърт отделно на всекиго от 12-те апостоли, прославят ги всички заедно и равночестно.

По думите на Св. Писание всички те са приятели Божии (Йоан 15:14), и когато Син Човечески седне на престола на славата Си, те всички ще седнат на дванадесет престола, за да съдят дванадесетте Израилеви колена (Мат. 19:28). А светото Предание нарича всички дванадесет апостоли славни и всехвални.

Църквата съединява дванадесетте в един ден, за да празнува паметта на всички заедно, като нарича тоя ден «Събор на светите Дванадесет славни и всехвални апостоли». Те са:


1.    Петър Първовърховни (29 юни и 16 януари);
2.    Андрей Първозвани (30 ноември);
3.    Яков Зеведеев (30 април);
4.    Йоан Зеведеев — евангелист (26 септември и 8 май);
5.    Филип (14 ноември);
6.    Вартоломей или Натанаил (11 юни и 25 август);
7.    Тома (6 октомври);
8.    Матей — евангелист (16 ноември);
9.    Яков Алфеев (9 октомври);
10.  Юда Яковов, брат на ап. Якова от 70-те (19 юни);
11.  Симон Зилот (10 май);
12.  Матий (9 август);
13.  Павел Първовърховни (29 юни).

Макар съборът на апостолите, прославяни от Църквата на 30 юни, да включва в себе си 13 апостоли, но в богослужебните книги тоя ден се нарича «Събор на дванадесетте», понеже това число на апостолите е първоначално и Христово (Мат. 10:1—5). Затова то се е запазило и тсгава, когато към събора на апостолите бил причислен и апостол Павел.