2 АВГУСТ - ПРЕНАСЯНЕ МОЩИТЕ НА СВ. ПЪРВОМЪЧЕНИК И АРХИДЯКОН СТЕФАН

Тоя ден се възпоменава пренасянето мощите на св. първомъченик Стефан. За мястото, гдето светите мощи се намирали, получил откровение йерусалимският презвитер Лукиан. Тялото на св. Стефан лежало в пещерата в някогашното имение на еврейския учител Гамалиил. Там били погребани по-късно самият Гамалиил със сина си Авив и Никодим. Над техните гробници построили църква.

Мощите на първомъченикя най-напред били пренесени в Йерусалим, а по-късно — в Цариград.