28 ЮЛИ - СВ. АПОСТОЛИ ПРОХОР, НИКАНОР, ТИМОН И ПАРМЕН

Тези св. апостоли от 70-те били избрани за дякони заедно със Стефан, Филип и Николай, когато в обществото вярващи възникнало някакво недоволство от начина, по който тогава били раздавани всекидневните дажби в йерусалимската църква (Деян. 6:1). Тям било поверено да раздават помощи на нуждаещите се. Освен това те деятелно се занимавали с проповядване на Словото Божие и почти всички умрели от мъченическа смърт. Ние разказваме за св. първомъченик Стефан (вж. 27 декември) и за св. дякон Филип (вж. 11 октомври). Дякон Николай не влиза в числото на светците.

С в.  П р о х о р придружавал за известно време ап. Петър. Сетне станал спътник на св. Йоан Богослов и с него делил и трудове, и заточение в Патмос. Св. Прохор записвал боговдъхновените откровения, които св. Йоан Богослов получил. По-късно той бил епископ в Никомидия. Загинал е мъченически, убит от езичниците.

С в. Н и к а н о р  бил убит от юдеите, когато след мъченическата смърт на архидякон Стефан започнало голямото гонение против Божията църква.

С в. Т и м о н бил — както се предполага — епископ в един аравийски град. Той понесъл жестоки мъки и умрял разпнат на кръст.

С в. П а р м е н   изпълнявал вярно и усърдно повереното му служение. Завършил живота си тихо пред очите на апостолите. Някои обаче предполагат, че умрял мъченически.