27 СЕПТЕМВРИ - СВЕТИ МЪЧЕНИК КАЛИСТРАТ

Св.  К а л и с т р а т  е живял през третия век. Родил се в гр. Картаген.

От детска възраст бил възпитан в християнската вяра. Баща му и дядо му били християни.

Неокора, един от неговите прадеди, служил като войник в Йерусалим при Пилат Понтийски през време на Христовите страдания. Той видял чудесата при Христовата смърт и повярвал в Господа. Бил просветен във вярата и кръстен от апостолите. Като се върнал в къщи, Неокора донесъл сред домашните си светата вяра в Христа.

Още от това време родът на Неокора бил християнски род.

Така след време и св. Калистрат бил роден, кръстен и възпитан като християнин.

Като възмъжал, станал войник. Той бил единственият християнин в целия полк. Някои от войниците го виждали как ставал нощно време и се молел на Бога.. Споменавал името на Христа Спасителя. Те съобщили на военачалника Персентин, че той е християнин. А Персентин бил свиреп гонител и мъчител на християните.

За да се увери, че Калистрат е наистина християнин, Персентин му заповядал да принесе жертва на боговете. Калистрат решително отказал да стори това.
Нанесен му бил жесток побой. После бил хвърлен в морето. Но Божията сила го избавила от смърт. Два делфина го изнесли жив на брега. Той излязъл невредим от водата.

Като видели търпението на Калистрат при ужасния побой и чудото, станало с него, 49 войници повярвали в Христа Господа. Те били също жестоко бити. След това били хвърлени заедно с Калистрат в тъмница. Там св. Калистрат ги научил на вярата и ги укрепил духом. Като него и те проявили голямо мъжество при страданията. Господ показал велика сила и над тях.

Като видял, че не може и при най-ужасни мъчения да склони св. Калистрат и другите 49 войници да се откажат от вярата си в Спасителя, мъчителят разпоредил всички да бъдат избити в тъмницата.

Така петдесет войници от полка в Картаген пострадали за името Христово  в 286 г.

По-късно била изградена църква над техните свети мощи.