26 ЮЛИ - СВ. СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ЕРМОЛАЙ

С в.  Е р м о л а й   бил свещеник в Никомидийската църква, където много християни били изгорени в храма през декември 303 г.

Той обърнал към Христа и кръстил П а н т е л е й м о н (Вж. житието му на 27 юли), заедно с когото бил съден, мъчен и посечен с меч.