26 ЮЛИ-СВ. СВ. ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА

Родителите на  п р е п о д о б н о м ъ ч е н и ц а   П а р а с к е в а  били римляни и след дълги молитви се удостоили да имат едничка дъщеря. Те я нарекли Параскева, понеже се родила в петъчен ден (петък по гръцки се казва «па-раскеви»).

Приела монашество, Параскева жестоко пострадала за вярата си в Христа при царуването на Антонин (138—161). Хвърлена в котел с кипящо масло и катран, тя останала невредима. На мъченията й присъствувал сам императорът. Но в очите му попаднали пръски от кипящата течност, в която била Параскева, и той ослепял. По негова молба мъченицата му дарувала отново зрение. Така тежките страдания на св. Параскева били придружени от чудеса. Чрез тях тя обърнала мнозина към Христа. Преподобномъченица Параскева била посечена с меч. Мощите й по-късно били пренесени в Цариград.