25 ЮЛИ - УСПЕНИЕ НА СВ. АНА, МАЙКА НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

 

(Вж.  житието на 9 септември.)