25 ЮЛИ - ПРЕПОДОБНА ЕВПРАКСИЯ ДЕВИЦА

П р е п о д.  Е в п р а к с и я  била дъщеря на цариградския велможа Антигон и сродница на цар Теодосий Велики. С майка си — млада вдовица — се преселила в Египет и тук обикаляли манастирите, като давали милостиня и се молили Богу. На 7-годишна възраст Евпраксия по свое силно желание приела монашество. Колкото повече растяла, толкова по-тежки подвизи си налагала. Веднъж постила 40 дни. Починала в 413 г. на 30-годшина възраст. Надарена била с голяма Божия благодат и изцерявала болни от най-тежки болести.