24 АВГУСТ - СВ. СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ЕВТИХ

С в.  с в е щ е н о м ъ ч е н и к   Е в т и х, родом от гр. Севастопол (Палестина), бил ученик на св. ап. Йоан Богослов. Той обходил много страни и градове като апостол и епископ. Бил гонен, изтезаван и държан в окови. Завършил мъченически своя живот — посечен бил с меч.