23 АВГУСТ - СВ. МЪЧЕНИК ЛУП

С в.  Л у п  бил слуга на св. великомъченик Димитрий Солунски (26 октомври). Когато св. Димитрий бил обезглавен по заповед на цар Максимиан, Луп намокрил в кръвта му своята дреха и пръстен и след това в Солун проповядвал славата Христова. Той правел и чудеса чрез името на св. Димитрий. Затова императорът заповядал да го обезглавят (304 г.).