23 СЕПТЕМВРИ - ЗАЧАТИЕ НА СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА

(Вж. житието на 5 септември)