21 АВГУСТ - СВ. МЪЧЕНИЦА ВАСА

С в.  В а с а   била жена на идолски жрец. Тя тайно изповядвала християнската вяра и възпитала в нея и своите деца. По време на гонението при император Максимиан била предадена от самия свой мъж на гонителите на християнството да я съдят. Нейните деца приели мъченическа смърт. Те били изтезавани и обезглавени пред очите на своята майка [според едно предание в Едеса (Воден, Македония), а според друго — в тяхното отечество Лариса (Тесалия)]. След тях била изтезавана за вярата и св. Васа. Чрез чудната Божия сила тя останала невредима от огъня, водата и зверовете. Приела мъченическа смърт, като била посечена с меч на остров Алон, недалеч от Кизик в Мраморно море.

Около 450 г. в Халкидон същетвувала църква на нейно име.