1 ОКТОМВРИ - СВ. АПОСТОЛ АНАНИЙ

Св. апостол Ананий бил един от 70-те Христови ученици. Служил като епископ в град Дамаск, Сирия.
След чудесното обръщение край Дамаск на Савел - бъдещия велик проповедник на народите св. апостол Павел -  Господ изпратил Ананий при него с думите:
- Стани, та иди на улицата, която се нарича Права, и подири в Юродова къща един тарсянин, на име Савел. Ето, той се моли...

Ананий отговорил:
- Господи, слушал съм от мнозина за тоя човек колко зло е сторил на Твоите светии в Йерусалим. Той и тук има власт да върже всички които призовават Твоето име.
Господ обяснил на Ананий:
- Иди, защото той Ми е избран съд, за да понесе името Ми пред народи, царе и синове Израилеви. И Аз ще му покажа колко трябва той да пострада за Моето име.

Ананий отишъл на улица Права, влязъл в къщата и намерил невиждащия Савел. Възложил върху него ръце и казал:

- Брате Савле! Господ Иисус Христос, Който ти се яви по пътя, по който дохождаше ти, ме прати, за да прогледнеш и да се изпълниш с Дух Свети (Деян. 9:10- 17).

Изведнъж като че люспи паднали от очите на Савел. Той веднага прогледнал, приел свето Кръщение от апостол Ананий и станал, по думите на св. Йоан Златоуст, «от вълк - агне, от трънак - лозе, от плевел - пшеница, от враг - приятел, от богохулник - богослов».

Изтощен от тридневния строг пост, Савел приел храна от ръцете на св. апостол Ананий и се подкрепил.
От Дамаск св. Ананий често ходел из близки и далечни градове и села на мисионерска проповед.

Когато проповядвал словото Божие в град Елевтеропол, управителят Лукиан наредил да го хванат и заставят да принесе жертва на идолите. Той претърпял големи мъчения, при които дръзновено изповядвал името Божие. Мъчителите го извели извън града и го убили с камъни.

Християни пренесли и погребали тялото му в Дамаск.