19 ОКТОМВРИ — СВ. ПРОРОК ИОИЛ

Св.  п р о р о к  И о и л произхождал от Рувимовото коляно. Живял в деветия век преди Рождество Христово.

Чрез неговите уста Господ предупреждавал Своя избран народ, който така често затъвал в нечестие, и го застрашавал с вавилонския плен. Пророкът предсказал връщането на евреите от същия плен и разрушаването на Вавилонското царство.

Особено важно за християните е пророчеството на Иоил за слизането на Св. Дух над апостолите и изобщо над повярвалите в Христа люде.

Тъй предава той думите на Бога за този божествен акт:

"Ще познаете, че Аз съм посред Израиля и Аз съм Господ, Бог ваш, и няма други, и Моят народ няма да се посрами вовеки. И ето, след това ще излея от Моя Дух върху всяка плът, и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви; старците ви ще сънуват сънища, а момците ви ще виждат видения. Също и върху роби и робини в ония дни ще излея от Моя Дух. И ще покажа личби на небе и земя: кръв, огън и стълбове дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина, а месечината — в кръв, преди да настъпи денят Господен, велик и страшен. И тогава всеки, Който призове името Господне, ще се спаси… И ще загърми Господ от Сион и ще издаде гласа Си от Йерусалим; ще потреперят небе и земя; но Господ ще бъде защита на Своя народ и отбрана за синовете Израилеви. Тогава ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш, Който обитава на Сион, на светата Моя планина и ще стане Йерусалим светиня, и няма вече другоилеменници да преминават през него… И Юда ще живее вечно, и Йерусалим — от род в род…" (Иоил 2:27–32; 3:16–17, 20).

Дивно е това пророчество на Иоил за новия Израил — Църквата Божия, за новия, вечния Йерусалим, града на Живия Бог в небесата, за бъдещия, вечния мир, който Бог ще наложи над своя народ — над цялото възродено и осветено от благодатта на Пресветия Дух Божи човечество.