1953-1962 г. - хроника на събитията

Хроника на комунизма  - 1953-1962 г.

5 март 1953 г. – Умира Й. В. Сталин.

5 септември 1953 г. – Закрит е лагерът в Белене.

25 февруари – 3 март 1954 г. – 6-и конгрес на БКП. Т. Живков става първи секретар на ЦК на БКП.

2-6 април 1956 г. – Пленум на ЦК на БКП против “култа”.

18 април 1956 г. – Министър-председател става Антон Югов.

20 май 1956 г. – Редакционна статия във в. “Работническо дело”, озаглавена “За правото дело на партията, против дребнобуржоазната разпуснатост”, напомня какви са границите на допустимата критика.

6-7 септември 1956 г. – Пленум на ЦК на БКП, на който Т. Живков заклеймява критиките към партията и ръководството й, за да сложи край на политическата дискусия в обществото. Реабилитиран е Тр. Костов.
5-8 ноември 1956 г. – Във връзка с унгарските събития МВР арестува “неблагонадеждни” граждани, възстановен е лагерът в Белене.

27 август 1959 г. – Политбюро на ЦК на БКП решава да се ликвидира трудово-възпитателното общежитие (ТВО) – Белене.

4 ноември 1962 г. – Пленум на ЦК на БКП решава А. Югов да бъде освободен от поста министър-председател, а В. Червенков да бъде изключен от партията.

5-14 ноември 1962 г. – 8-ият конгрес на БКП приема свръхамбициозната 20-годишна програма “за завършване на строителството на социализма и изграждане на комунизма”.

27 ноември 1962 г. – Съставено е ново правителство начело с първия секретар на ЦК на БКП Тодор Живков.

----------------------------------

*Справката е от сайта е-prosveta

 

Още за "социалистическия" период на България от същия сайт на адрес: 212.39.92.39/e/prosveta/istoria_11/54.html - "РАЗМРАЗЯВАНЕТО" – НАДЕЖДИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ НА ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯТА – 1953-1962 Г.