Път: : Реалии

"17 мига от пролетта"

Популярен съветски 12-сериен телевизионен филм за приключенията и подвизите на руския разузнавач Щирлиц, в ролята Николай Тихонов (1927-2009), внедрен в хитлеристката среда. Събитията се развиват през Втората световна война. Сериалът, чийто режисьор е Татяна Лиознова, е произведен през 1973. За разлика от филмите за Джеймс Бонд в “Седемнайсет мига...” са използвани множество автентични случки.

Имаше хубава песен. 

Филмът беше много популярен, но стана обект на много вицове.

..............................................
Библ. Советское кино, Москва 1984.

 

“Семнадцать мгновений весны” с текст на Роберт Рождественский…


Не думай о секундах свысока.
Hаступит время - сам поймешь, наверное:
Свистят они, как пули у виска, -
Мгновения, мгновения, мгновения.
У каждого мгновенья свой резон,
Свои колокола, своя отметина.
Мгновенья раздают - кому позор,
Кому - бесславье, а кому - бессмертие!
Из крохотных мгновений соткан дождь:
Течет с небес вода обыкновенная,
И ты порой почти полжизни ждешь,
Когда оно придет, твое мгновение.
Придет оно большое, как глоток,
Глоток воды во время зноя летнего.
А в общем, надо просто помнить долг
От первого мгновенья до последнего.
Мгновения спрессованы в года,
Мгновения спрессованы в столетия,
И я не понимаю иногда,
Где первое мгновенье, где последнее.
Hе думай о секундах свысока.
Hаступит время - сам поймешь, наверное:
Свистят они, как пули у виска, -
Мгновения, мгновения, мгновения.

--------------------------------------------------

 Седи си Щирлиц и си спомня за съветските вестници… “Правда”, “Известия”, “Красная звезда”… Ах, тези незабравими статии: “Да превърнем в дело решенията на пленума на ЦК на КПСС”, портретът на вожда на първа страница… О, колко дълго бе лишен от това щастие! За съжаление отново му бе съдено да се задоволява с омразната немска тоалетна хартия…

--------------------------------

“Щирлиц получава шифрограма от Центъра: “Юстас, поздравления, вие станахте баща.” Мъжка сълза потече по бузата му. Щирлиц не беше се връщал в Родината от цели седем години…”

---------------------------------------------------

“Гестапо засича шифрограма от Центъра: “Юстас, вие сте магаре. Алекс.” Само Щирлиц може да разбере, че е удостоен със звание Герой на Съветския съюз.”

----------------------------------

Една сутрин Щирлиц се буди в стая с решетки и без спомени от вечерта. Обмисля ситуацията, като си припомня инструкциите: “Сега ако влезе някой в руска униформа, аз съм майор Исаев от Съветската армия. Ако влезе шваба в униформа от СС - аз съм оберщурмбанфюрер от СС Щирлиц.”

След малко влиза санитарят на изтрезвителното и се усмихва лъчезарно:

- Бива ли да се напивате така, другарю Тихонов, все пак сте народен артист.

------------------------------------------------

Щирлиц решил да погледне през прозореца.
Погледнал, обаче в главата му опрели дуло.
Щирлиц бързо натиснал ALT+F4 и затворил прозореца…