16 ЮЛИ - СВ. МЪЧЕНИЦА ЮЛИЯ ДЕВИЦА

С в.  Ю л и я  била родом от Картаген. Произхождала от бележит род. Родителите й били християни и й дали християнско възпитание.

Когато персийците покорили Картаген, те отвлекли в плен много народ. И малката Юлия била между пленниците. Купил я някой търговец езичник в Сирия. Много настоявал търговецът да се отрече тя от Христовата вяра и да стане едноверна с него. Юлия не се съгласила и той я оставил на мира. Веднъж търговецът отишъл на остров Корсика по работа, като взел със себе си и Юлия. Жителите на острова имали тогава голям езически празник. Като видели, че Юлия не взема участие в поклонението на идолите, и като узнали, че е християнка, те я подложили на ужасни мъки и най-после я разпнали на кръст. На кръста Юлия предала Богу душата си. Това станало през VI в.