16 ЮЛИ - СВ. СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК АТИНОГЕН И НЕГОВИТЕ 10 УЧЕНИЦИ

С в.  А т и н о г е н  е бил епископ в арменския град Пидахтон (в Севастийски окръг). Той живял в един манастир, близо до града, с 10 свои ученици. Във времето на император Максимиан в Севастия дошъл един жесток мъчител на християните, на име Филомарх. Той заловил много християни в града и ги избил. Като видял Атиногена и учениците му, Филомарх казал на стареца да пренесе жертва на идолите, за да не загине, както загинали другите християни.

Атиноген му отговорил: «О мъчителю! Тия, които ти наричаш загинали, не са загинали, а са на небето и ликуват с ангелите.» След тежки мъчения, при които ангел Божи утешавал мъчениците, всички били посечени с меч — най-напред свещениците и сътрудниците Атиногенови, а след туй и сам Атиноген. Това станало в 311 година.