14 ЮЛИ - СВ. АП. АКИЛА. ЕДИН ОТ 70-ТЕ АПОСТОЛИ

С в.  А к и л а  бил евреин, повярвал в Господа Иисуса. Роден в Понт, той живял в Рим с жена си Прискила.

Император Клавдий (41—54 г ) изгонил от Рим всички юдеи, понеже между тях се появили вълнения. Тогава Акила се преселил в Коринт и се прехранвал със своя занаят — правел палатки. Когато апостол Павел пристигнал от Атина в Коринт, той се заселил в дома на Акила. Двамата работили заедно, като се занимавали с един и същ занаят. В лицето на Акила и неговата жена апостол Павел намирал ревностни сътрудници. Те му помагали да разпространява словото Божие, подлагайки се с радост на гонения и опасности за светото дело. Акила и Прискила последвали апостол Павел и в Ефес и там се трудили със същото усърдие.

В книгата Деяния апостолски се споменава, че когато Аполос от Александрия започнал да учи за Господа, Акила и Прискила го приели и му обяснили пътищата Господни, понеже Аполос знаел само Йоановото кръщение. А когато Аполос заминал в Ахайя, Акила и Прискила му дали писма до тамошните ученици да го приемат с любов. Така единодушни били тогава вярващите и така усърдно служили на Бога с пламенен дух и с всички свои сили и средства. Гореща любов ги свързвала. Те всички се считали братя в Христа и като братя се обичали един други. В много свои послания апостол Павел упоменава за своите сътрудници. Между другото, в посланието до Римляни пише: «Поздравете Прискила и Акила, моите сътрудници в Христа Иисуса, и домашната им църква.» (Рим. 16:3—4).

Акила и Прискила се върнали да живеят пак в Рим, защото кесар Клавдий бил умрял и законът му за изгонване юдеите от Рим бил изгубил своята сила. Но те не останали задълго там. Предполага се, че Акила проповядвал в много страни и приел мъченическа смърт от неверните.