14 АВГУСТ - СВ. ПРОРОК МИХЕЙ

С в.  п р о р о к   М и х е й  произлизал от племето Юдово и живял във времето на пророк Исаия (VIII—VII в. пр. Хр.). Подобно на Исаия и той призовавал развратилия се народ към покаяние и му напомнял безбройните Божии благодеяния. «Народе Мой, какво аз Ти сторих и с какво те отегчих?» — викал пророкът от името на Господа. «Аз те изведох от Египетската земя и от дома на робството те освободих. . . Възвестено ти бе в какво се състои доброто и какво иска от тебе Господ: да изпълняваш закона и да обичаш добродетелта и смирено да ходиш с твоя Бог (6:3—7, 8).

След като посочва бедствията, на които ще бъдат подложени всички, които са забравили Господа, св. пророк Михей предсказва времената на благост и мир, когато ще се яви Спасителят: «От Сион ще излезе закон и слово Господне — от Йерусалим» (Мих. 4:2). Той указва и на мястото, гдето ще се роди Спасителят: «И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите Юдини? От тебе ще ми излезе Оня, Който трябва да бъде Владика в Израиля и Чийто произход е открай време, от вечни дни» (Мих. 5:2).