13 ЮЛИ - СЪБОР НА СВ. АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ

Св.   а р х а н г е л   Г а в р и и л  се празнува на следния ден подир празника Благовещение. На днешния ден пък се възпоменават неговите явления и чудеса през цялата история на човешкото спасение: всички явявания на архангел Гавриил в Стария и Новия Завет — най-вече явяването му на пророк Захария и вестта за раждането на св. Йоан Предтеча, а особено благовещението на св. Богородица.

Св. Димитрий Ростовски предполага, че този богослужебен събор в негова чест се устройва на днешния ден, понеже празнуването му на 26 март се пада винаги в дните на Великия пост.