13 ЮЛИ - ПРЕПОДОБНИ СТЕФАН САВАИТ

П р е п о д о б н и   С т е ф а н  е бил братовчед на св. Йоан Дамаскин.

Подвизавал се в манастира на св. Сава Освещени и поради това е наречен «Саваит». Бил верен подражател на живота на св. Сава и сияйна звезда между палестинските монаси.

Починал на 69-годишна възраст в 794 г.