12 АВГУСТ - СВ. МЪЧЕНИЦИ АНИКИТА И ФОТИЙ

С в.  А н и к и т а  бил комит (военен сановник). Когато в Никомидия ставали приготвления за подлагане християните на мъчение, пред император Диоклетиан той открито заявил, че е християнин. Неговият пример последвал и племенникът му Фотий. Той направо казал на царя: «Идолопоклоннико, засрами се, твоите богове са нищо!» След много мъчения и двамата били осъдени на смърт и изгорени заедно с много други християни в 305 г.

Св. Аникита и св. Фотий се призовават в молитвите при елеосвещение и водосвет.