12 точки за Европа и бежанците

1. "Обща национална идентичност, която да замени държавната доктрина за мултикултурализма" (Камерън);

2. Населението на държавата-член на ЕС се разделя на -

граждани;

граждани с ограничени права (пълни граждански права на територията на собствената държава, но без право, определено със съд, да я напуска);

временно пребиваващи (безсрочни гости на граждани, които са издържани от своите домакини);

срочно пребиваващи;

политически имигранти (преследвани в своята страна, които се третират съгласно държавното законодателство);

трудови имигранти (поканени от съответната държава за запълване на определени работни места);     

3. Приоритет на държавните закони на цялата територия на конкретната държава; второстепенно значение на обичайното право в различните общности, вкл. обособените в гета; всички норми на обичайното право, които противоречат на писаните закони са невалидни.

4. Малцинствените особености в начин на живот, обноски и облекло са забранени, ако противоречат на приетите в държавата закони.

5. На територията на Европа мъжете и жените имат еднакви права и свободи; всяко лишаване на жените от права и свободи, независомо от формата на неговото извършване от персона или група, е престъпление, наказвано от закона.

6. Забрана на територията на Европа да се носят фереджета, бурки, никаб, джилбаб и прочие облекла, които прикриват физическата идентичност на конкретното лице.

7. Забрана на територията на Европа да се обрязват жените.

8. Задължително владеене на националния език в определен от всяка страна минимум; невладеещият езика получава статут на временно пребиваващ, ако има кой да го издържа и срочно пребиваващ, ако няма такъв.

9. На територията на Европа държавите са светски. 

10. Държавата няма правото да се намесва във вероизповедните йерархии и свързаните с дейността им ритуали и светски обичаи. 

11. Вероизповедните йерархии нямат правото да се намесват в дейността на държавата. 

12. Държавата, след като е станала светска, регистрира и определя правилата на новопоявили се вероизповедания и секти на нейна територия и запазва правото си да се намесва в тяхната дейност.