11 ОКТОМВРИ — ПРЕПОДОБНИ ТЕОФАН НАЧЕРТАНИ

П р е п.  Т е о ф а н  Н а ч е р т а н и  живял във втората половина на осмия и първата половина на деветия век. Родината му е Палестина.

Теофан и по-големият му брат Теодор, паметта на когото се празнува на 27 декември, били монаси в палестинския манастир „Св. Сава“. И двамата са наречени „начертани“, защото, по заповед на византийския император Теофил, иконоборец, по лицата им били начертани чрез нагорещени игли „позорни“ стихове, които всъщност ги представяли като славни поборници и защитници на иконопочитанието.

Теофан бил син на благочестиви родители, които особено се отличавали със страннолюбие. Възпитани в дух на благочестие, получили и добро образование в дома на богатия си баща, Теофан и брат му Теодор постъпили на монашеско служение в лаврата „Св. Сава“. Плодовете на благодатното възпитание и образование се проявили в подвига им през всички следващи дни на живота им.

През време на иконоборството в продължение на 25 години Теофан бил ревностен защитник и изповедник на Православието. Такъв защитник и изповедник бил и брат му Теодор. И двамата били подложени на най-жестоки изтезания.

Теофан Начертани претърпял окови, глад, заточение. Неговият брат и сподвижник, Теодор, умрял в заточение. Теофан доживял до времето, когато било прекратено иконоборството.

Бил избран и поставен от цариградския патриарх св. Методий за никейски митрополит. Намерили се хора, недоволни от тоя избор. Те възразявали, че Теофан е сириец и че няма кой да поръчителствува за него, да установи, че е православен, а не иконоборец. Св. Методий, който бил също един от великите и прославени защитници на Православието срещу иконоборството, с авторитета си на патриарх цариградски, заявил:

— След такъв надпис по лицето му не е нужно да желаем по-добро свидетелство за неговата православна вероизповед!

Преподобни Теофан починал в 847 г., една година след смъртта на св. Методий Цариградски.

Той оставил редица съчинения в защита на Православието. Особено е известен като писател на канони, броят на които стига до 145. Тия от тях, които са посветени на светите апостоли, се считат като най-хубави.