10 ЮЛИ - СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ МЪЧЕНИЦИ, ПОСТРАДАЛИ В НИКОПОЛ АРМЕНСКИ

Град Никопол (в Армения) бил място на мъченическата смърт на  Л е ο н т и й,  М а в р и к и й,  А н т о н и й,  А л е к с а н д ъ р  и други с тях.

Тези Божии угодници пострадали заради безстрашното изповядване на християнската вяра при царуването на Ликиний в 319 г. След като мъчителите им ги изтезавали жестоко, те им отрязали ръцете и краката, хвърлили ги в огън и най-сетне захвърлили костите им в река Ликос, където те се запазили в една плитчина до брега. Благочестиви люде ги взели и погребали. По-късно на същото място християните построили църква в чест на мъчениците.