Р Е Ш Е Н И Е № 2-395/ 17.09.2014 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

--------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е № 2-395/ 17.09.2014 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армиялица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание. От 5 232 лица 2 236 лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. Проверени са 2 996 лица.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – ВАК - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Александър Борисов Благоев

Дата на раждане

15.01.1943 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

регистриран на 18.10.1978 г.

Ръководил го служител

 

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ-VII

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник

Псевдоними

Тенев

Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 5643/ 12.05.1990 г. за унищожаване дело № 12837 на СС "Тенев".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 1-и МИР-Благоевград и в 23-и МИР-София

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 327/ 14.03.2012 г. – Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Александър Велков Петров

Дата на раждане

08.04.1962 г.

Място на раждане

гр. Перник

Вербувал го служител

ст. лейт. Малин Георгиев Младенов на 06.11.1980 г., регистриран на 17.11.1980 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Малин Георгиев Младенов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-IV-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Мирчев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-863 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-750 (Пк).

Снемане от действащия оперативен отчет

1982 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Нова алтернатива" в 14-и МИР-Перник

Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Александър Томов Сурталов

Дата на раждане

29.09.1957 г.

Място на раждане

гр. Пловдив

Вербувал го служител

Кап. Емил Тодоров Соколов на 07.01.1986 г., регистриран на 07.05.1986 г.

Ръководил го служител

Кап. Емил Тодоров Соколов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС-управление ЦИОУ, отдел межд. връзки, отделение първо

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Иванов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33460; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Партия на зелените" в 3-и МИР-Варна и в 8-и МИР-Добрич

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-322/ 12.03.2014 г. – община Шабла

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Ангел Николов Цветанов

Дата на раждане

22.01.1954 г.

Място на раждане

гр. Благоевград

Вербувал го служител

о. р. Костадин Макатев на 29.10.1980 г., регистриран на 26.11.1980 г.

Ръководил го служител

о. р. Костадин Макатев; о. р. Дочо Стоев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Светльо

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 03.07.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2652 (Бл).

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Нова алтернатива" в 1-и МИР-Благоевград

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Ангел Тодоров Сотиров

Дата на раждане

22.11.1945 г.

Място на раждане

гр. Земен

Вербувал го служител

о. р. Костадин Груев на 27.11.1986 г., регистриран на 16.12.1986 г.

Ръководил го служител

о. р. Костадин Груев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ МВР – Перник – ДС по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Резидент

Псевдоними

Гунди

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване на лично дело ІА-1250 (Пк) № 54/01.02.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от РЕПУБЛИКА БГ в 14-и МИР-Перник

Обявява установената и обявена с решение № 2-104/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Антоанет Николаев Атанасов

Дата на раждане

03.09.1959 г.

Място на раждане

гр. Попово

Вербувал го служител

ст. лейт. Стоян Цонев Цонев на 28.03.1989 г., регистриран на 18.04.1989 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Стоян Цонев Цонев; майор Дамян Колев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОбУ на МВР-Попово-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Бонев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1469 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в 28-и МИР-Търговище

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антоанет Николаев Атанасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Ахмед Ахмедов Башев

Дата на раждане

22.01.1964 г.

Място на раждане

с. Рибново, обл. Благоевград

Вербувал го служител

ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов на 26.05.1988 г.

Ръководил го служител

ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов, кап. Ст. Бойков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР – Благоевград - ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Манол

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4 – 3 бр.; лично дело ІА – 2973 (Бл), работно дело ІР – 2084 (Бл); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/ 22.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ДПС" в 1-и МИР-Благоевград

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Ахмедов Башев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 206/ 05.04.2011 г. – община Гърмен

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Байрамали Наим Идриз

Дата на раждане

13.05.1963 г.

Място на раждане

с. Женда, обл. Кърджали

Вербувал го служител

о. р. Стефан Костадинов на 30.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г.

Ръководил го служител

о. р. Стефан Костадинов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Пловдив-ДС-III-II по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Николай

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2133/ 05.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 13/ 01.02.1990 г. документите на аг. "Николай".

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ДПС в 17-и МИР-Пловдив

Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Боян Богданов Петков

Дата на раждане

18.03.1955 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

о. р. Андрей Николов на 16.03.1977 г., регистриран на 31.03.1977 г.

Ръководил го служител

о. р. Андрей Николов; о. р. Страхил Пранджев; о. р. Тенчо Божиков; о. р. Страхил Банчев; о. р. Светлозар Ангелов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-III-IV, управление III-III-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Морозов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" в 24-и МИР-София и в 26-и МИР-София-област

За Боян Богданов Петков липсват други данни по чл. 25, т. 3

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Боян Борисов Киров

Дата на раждане

03.06.1951 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г.

Ръководил го служител

Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Секретен сътрудник; агент

Псевдоними

Кирил; Петров

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 27-и МИР-Стара Загора и в 31-и МИР-Ямбол

Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. - лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Валентин Цветанов Митов

Дата на раждане

22.05.1959 г.

Място на раждане

гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, УБО

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-4150/ 27.09.1982 г. е назначен за разузнавач.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в 25-и МИР-София

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Валенто Александров Василев

Дата на раждане

30.10.1950 г.

Място на раждане

с. Обнова, обл. Плевен

Качество

Нещатен служител

Структури, в които е работил

ДС, ПГУ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Привлечен за ОРОН със заповед № 6/ 21.04.1986 г. и се ръководи от полк. Димитър Роев и полк. Ангел Димитров

Документи за получено възнаграждение

Псевдоним: Аленто; Васкес

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 15-и МИР-Плевен

Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Валери Горанов Младенов

Дата на раждане

07.07.1953 г.

Място на раждане

с. Черно поле, обл. Видин

Вербувал го служител

о. р. Илия Вутов на 05.01.1977 г., регистриран на 02.02.1977 г.

Ръководил го служител

о. р. Илия Вутов; о. р. Павел Павлов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС-управление III-I-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Румен

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25513 и работно дело IР-10660; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1981 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 23-и МИР-София

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Васил Димитров Атанасов

Дата на раждане

18.06.1958 г.

Място на раждане

гр. Рила

Вербувал го служител

лейт. Р. Механджийски на 27.10.1989 г., регистриран на 22.12.1989 г.

Ръководил го служител

лейт. Р. Механджийски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на ПГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник

Псевдоними

Таис

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7699; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в 10-и МИР-Кюстендил

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Димитров Атанасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Васил Петров Коларов

Дата на раждане

27.06.1937 г.

Място на раждане

Руска федерация

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, ПГУ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 4856/ 10.12.1966 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V ст.; със заповед № 3578/ 03.07.1969 г. е преназначен за разузнавач IV ст.; със заповед № 462/ 29.08.1974 г. е преназначен за инспектор III ст.; със заповед № 96/ 25.02.1976 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 598/ 01.09.1977 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 810/ 01.10.1989 г. е преназначен за н-к отдел.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия коалиция "БСП лява България" в 26-и МИР-София-област

Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1279/ 22.06.2009 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент

Обявява установената и обявена с решение 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Васко Николаев Марков

Дата на раждане

27.06.1969 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

о. р. Иван Николов Баймаков на 25.11.1987 г., регистриран на 08.12.1987 г.

Ръководил го служител

о. р. Иван Николов Баймаков; о. р. Дафин Тодоров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-IV-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Манчев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30866 и работно дело IР-16827.

Снемане от действащия оперативен отчет

1989 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "България без цензура" в 26-и МИР-София-област

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Велизар Пенков Енчев

Дата на раждане

07.01.1953 г.

Място на раждане

гр. Гълъбово, обл. Стара Загора

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ПГУ-ДС, ХVІІ отдел

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 743/ 01.10.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1066/ 31.12.1989 г. е преназначен за инспектор.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО в 26-и МИР-София-област

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11-19188/ 31.10.2007 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. - електронни медии

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 162/ 29.09.2010 г. – регионални печатни медии

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент

Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Величко Кирилов Станков

Дата на раждане

12.04.1947 г.

Място на раждане

с. Вис, обл. Хасково

Вербувал го служител

о. р. Каньо Желязков Петев на 13.03.1975 г., регистриран на 21.03.1975 г.

Ръководил го служител

о. р. Каньо Желязков Петев; о. р. Гергелчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Васко

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на "Васко"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 9-и МИР-Кърджали

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Венизел Кирилов Чунгрушанов

Дата на раждане

01.03.1952 г.

Място на раждане

гр. Брегово

Вербувал го служител

лейт. Георги Живов Рангелов на 19.06.1978 г., регистриран на 22.06.1978 г.

Ръководил го служител

лейт. Георги Живов Рангелов; о. р. Ив. Тодоров; о. р. Б. Борисов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI; ДС, управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Стоян

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1155 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-436 (Вд).

Снемане от действащия оперативен отчет

1985 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "АБВ" (Алтернатива за българско възраждане) в 5-и МИР-Видин

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Венцислав Николов Николов

Дата на раждане

18.05.1953 г.

Място на раждане

гр. Асеновград

Вербувал го служител

о. р. Румен Манов на 14.12.1978 г., регистриран на 20.12.1978 г.

Ръководил го служител

о. р. Румен Манов; о. р. Веселин Петков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СГУ на МВР-ДС – I РУ; ДС, управление VI-IХ-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Чавдар

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27628 и работно дело IР-10407.

Снемане от действащия оперативен отчет

1985 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ) в 18-и МИР-Разград и в 23-и МИР-София

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Веселин Димитров Стефанов

Дата на раждане

03.11.1945 г.

Място на раждане

гр. Бургас

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Бургас-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № I-4630/ 05.11.1965 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 51/ 19.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 88/ 09.11.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 73/ 19.10.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 9/ 01.01.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 123/ 07.09.1983 г. е преназначен за инспектор.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Социалдемократическа партия (СДП) във 2-и МИР-Бургас

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Владимир Иванов Матеев

Дата на раждане

10.05.1947 г.

Място на раждане

с. Топчии, обл. Разград

Вербувал го служител

подп. Георги Александров Здравков на 14.11.1985 г., регистриран на 23.11.1985 г.

Ръководил го служител

подп. Георги Александров Здравков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Разград-ДС-VI по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Филип

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-144 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

Снемане от действащия оперативен отчет

1989 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в 18-и МИР-Разград

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Володя Василев Кенарев

Дата на раждане

11.08.1951 г.

Място на раждане

гр. Русе

Вербувал го служител

майор Димитър Тодоров Ненов на 09.08.1989 г., регистриран на 18.09.1989 г.

Ръководил го служител

майор Димитър Тодоров Ненов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Русе-ДС-VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Методи

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3865 (Рс) и в работно дело IР-1123 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 19-и МИР-Русе

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Володя Василев Кенарев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Георги Дражев Атанасов

Дата на раждане

11.05.1959 г.

Място на раждане

гр. Димитровград

Вербувал го служител

ст. лейт. Любомир Ненков Димов на 27.11.1989 г., регистриран на 30.11.1989 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Любомир Ненков Димов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР – Бургас – ДС, отделение транспортно 03

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Иванов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 1246 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в 30-и МИР-Шумен

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Георги Миланов Георгиев

Дата на раждане

20.11.1955 г.

Място на раждане

с. Скрът, обл. Благоевград

Вербувал го служител

о. р. Тошко Карасавов на 01.04.1987 г., регистриран на 10.04.1987 г.

Ръководил го служител

о. р. Тошко Карасавов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Пловдив, 02, 03-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент

Псевдоними

Огнян

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол рег. № С 80-А/ 02.05.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Огнян".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от "НОВА СИЛА" в 16-и МИР-Пловдив и в 17-и МИР-Пловдив-област

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Георги Сеферинов Георгиев

Дата на раждане

15.02.1958 г.

Място на раждане

гр. Сливница

Вербувал го служител

ст. лейт. Райчо Христов Йорданов на 20.07.1978 г., регистриран на 02.08.1978 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Райчо Христов Йорданов; о. р. Страхил Байчев; о. р. Кр. Пастармаджиев; о. р. Димитър Кечашки; кап. Асенов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-III-IV, управление III-III-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Морозов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-529.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) в 26-и МИР-София-област

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Сеферинов Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявява установената и обявена с решение 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Дауд Мехмед Ибрям

Дата на раждане

03.02.1964 г.

Място на раждане

гр. Русе

Вербувал го служител

о. р. Георги Георгиев на 14.03.1984 г., регистриран на 22.03.1984 г.

Ръководил го служител

о. р. Георги Георгиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-V-II; ОУ на МВР-Пловдив-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Искренов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-13415; писмо вх. № 2069/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 11/ 01.02.1990 г. делата на аг. "Искренов".

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ДПС в 19-и МИР-Русе

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Джемал Мурад Чобан

Дата на раждане

24.03.1949 г.

Място на раждане

с. Ябланово, обл. Сливен

Вербувал го служител

подп. Величко Костов Коев на 29.03.1976 г., регистриран на 02.04.1976 г.

Ръководил го служител

подп. Величко Костов Коев; о. р. Росен Хъндърчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Пеев; Искрен

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-1303 (Сл).

Снемане от действащия оперативен отчет

1991 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в 21-и МИР-Сливен

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Джемал Мурад Чобан към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Димитринка Димитрова Арсова

Дата на раждане

18.08.1962 г.

Място на раждане

с. Ситово, обл. Силистра

Вербувал я служител

о. р. Валери Паунов на 27.04.1987 г., регистриран на 07.05.1987 г.

Ръководил я служител

о. р. Валери Паунов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Самотната

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол от 13.02.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Самотната".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигната от КП "България без цензура" в 20-и МИР-Силистра

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Димитър Борисов Чинакчиваров

Дата на раждане

28.04.1946 г.

Място на раждане

гр. Брацигово

Вербувал го служител

о. р. Тодор Вълчев на 05.10.1988 г., регистриран на 21.10.1988 г.

Ръководил го служител

о. р. Тодор Вълчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Смолян-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Лом

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делото на Я/К.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от НОВА СИЛА в 22-и МИР-Смолян

Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Димитър Иванов Костов

Дата на раждане

31.07.1944 г.

Място на раждане

гр. Асеновград

Вербувал го служител

Христо Костадинов Христов на 07. 02.1986 г., регистриран на 27.02.1986 г.

Ръководил го служител

Христо Костадинов Христов; ст. лейт. Пламен Минчев Йорданов; Димитър Запрянов Димитров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ-УНТР-04

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Секретен сътрудник

Псевдоними

Кобаков

Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 6743; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1991 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 17-и МИР-Пловдив

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11-19188/ 31.10.2007 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-77/ 26.09.2012 г. - Колеж по икономика и администрация - Пловдив

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Димитър Никифоров Анков

Дата на раждане

07.11.1954 г.

Място на раждане

с. Гинци, обл. Софийска

Вербувал го служител

о. р. Симеон Христов на 18.09.1979 г., регистриран на 02.10.1979 г.

Ръководил го служител

о. р. Симеон Христов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, отдел II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Цене

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-25813.

Снемане от действащия оперативен отчет

1982 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в 25-и МИР-София

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявява установената и обявена с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Димитър Петров Бабиков

Дата на раждане

01.05.1959 г.

Място на раждане

гр. Карлово

Вербувал го служител

лейт. Иван Ат. Георгиев на 06.06.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г.

Ръководил го служител

лейт. Иван Ат. Георгиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Христо

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2662/ 22.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. делата на аг. "Христо".

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 17-и МИР-Пловдив

Обявява установената и обявена с решение 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Добромир Мартинов Задгорски

Дата на раждане

15.11.1955 г.

Място на раждане

гр. Варна

Вербувал го служител

о. р. Петър Иванов Златанов на 22.06.1984 г., регистриран на 03.07.1984 г.

Ръководил го служител

о. р. Петър Иванов Златанов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Шесто управление-ДС, 07, 03

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент

Псевдоними

Роман

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. бланка; документи за получени възнаграждения; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6, рег. дневник; лично дело ІА-31247.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от "БСП лява България" в 29-и МИР-Хасково

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Емил Ценов Георгиев

Дата на раждане

14.06.1951 г.

Място на раждане

с. Кутово, обл. Видин

Вербувал го служител

о. р. Петко Каменов на 18.08.1978 г., регистриран на 24.08.1978 г.

Ръководил го служител

о. р. Петко Каменов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Хасково-ДС; ОУ на МВР-Видин-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Станислав

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. КА № 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-755 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. на лично дело ІА-1568 (Хс); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-332 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1985 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от "БСП лява България" във 2-и МИР-Бургас

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 61/ 15.04.2009 г. - Държавна агенция за метрология и технически надзор

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Живко Емилов Чапъров

Дата на раждане

25.11.1968 г.

Място на раждане

гр. Русе

Вербувал го служител

ст. лейт. Пламен Евлогиев Пенов на 05.08.1987 г., регистриран на 12.08.1987 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Пламен Евлогиев Пенов; о. р. Николай Енев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление IV-IV-V, ВКР

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Росен

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-2124; рег. дневник; картон обр. 4.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Нова България" в 19-и МИР-Русе

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Ивайло Стоянов Съев

Дата на раждане

07.02.1968 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

кап. Пламен Желев на 11.05.1989 г., регистриран на 19.05.1989 г.

Ръководил го служител

кап. Пламен Желев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-V-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Николай

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 002791/ 31.10.1990 г. за унищожаване с протокол № 00316/ 25.10.1990 г. личното и работното дело на аг. "Николай".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" в 23-и МИР-София

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Иван Георгиев Проданов

Дата на раждане

10.09.1940 г.

Място на раждане

с. Баня, обл. Пазарджик

Вербувал го служител

о. р. Божидар Йорданов на 05.09.1967 г., регистриран на 11.12.1973 г.

Ръководил го служител

о. р. Божидар Йорданов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ВГУ-I-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Роза

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картон обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо за изключване вх. № 3225/ 14.09.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Партия на Зелените" в 13-и МИР-Пазарджик

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Иван Евгениев Могилски

Дата на раждане

13.07.1962 г.

Място на раждане

гр. Бяла Слатина

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление III

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-3170/ 24.09.1987 г. е назначен за разузнавач.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Партия на зелените" в 26-и МИР-София-област

Обявява установената и обявена с решение 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Иван Иванов Търпоманов

Дата на раждане

10.04.1950 г.

Място на раждане

гр. Пазарджик

Вербувал го служител

о. р. Димитър Янев на 05.11.1984 г., регистриран на 12.11.1984 г.

Ръководил го служител

о. р. Димитър Янев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-VII-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Кула

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1041/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 79/ 25.01.1990 г. делата на Я/К "Кула".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "България без цензура" във 2-и МИР-Бургас и в 13-и МИР-Пазарджик

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Иван Йорданов Георгиев

Дата на раждане

01.01.1943 г.

Място на раждане

с. Недялско, обл. Ямбол

Вербувал го служител

о. р. Иван Георгиев Йорданов на 03.11.1967 г., регистриран на 10.11.1967 г.

Ръководил го служител

о. р. Иван Георгиев Йорданов; о. р. Петко Плачков; о. р. Иван Георгиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ВКР-3 армия-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Алексиев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22279 и работно дело IР-6252.

Снемане от действащия оперативен отчет

1973 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в 31-и МИР-Ямбол

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявява установената и обявена с решение 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Илиян Митов Игнатов

Дата на раждане

12.04.1967 г.

Място на раждане

гр. Враца

Вербувал го служител

о. р. Костадин Николов на 03.03.1987 г., регистриран на 25.03.1987 г.

Ръководил го служител

о. р. Костадин Николов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, сектор ВКР-ВВ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Спартак

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2738 и работно дело IР-1157; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1988 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в 25-и МИР-София

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Йордан Войков Добрев

Дата на раждане

19.01.1954 г.

Място на раждане

гр. Силистра

Вербувал го служител

о. р. Сергей Мирчев Колев на 10.12.1977 г., регистриран на 22.12.1977 г.

Ръководил го служител

о. р. Сергей Мирчев Колев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Теменуга

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. делото на Я/К "Теменуга".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "България без цензура" в 20-и МИР-Силистра

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Йордан Стефанов Михтиев

Дата на раждане

13.01.1959 г.

Място на раждане

с. Полски Сеновец, обл. В.Търново

Вербувал го служител

о. р. Кирил Стефанов Паунски на 04.02.1987 г., регистриран на 19.02.1987 г.

Ръководил го служител

о. р. Кирил Стефанов Паунски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Управление ІV, отдел ІV, отделение ІV – ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Иван

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 2092; работно дело № 2092; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" в 3-и МИР-Варна и в 4-и МИР-Велико Търново

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 330/ 20.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-194/ 19.06.2013 г. – община Горна Оряховица

Обявява установената и обявена с решение № 136/ 02.06.2010 г. - МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Красен Георгиев Стефанов

Дата на раждане

28.10.1950 г.

Място на раждане

с. Надарево, обл. Търговище

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Търговище-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-3960/ 29.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 142/ 02.09.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 13/ 01.02.1989 г. е преназначен за инспектор.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от партия "АТАКА" в 16-и МИР-Пловдив

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Красимир Дончев Каракачанов

Дата на раждане

29.03.1965 г.

Място на раждане

гр. Русе

Вербувал го служител

о. р. Новак Георгиев Новев на 11.05.1989 г., регистриран на 16.05.1989 г.

Ръководил го служител

о. р. Новак Георгиев Новев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Шесто управление-ДС, 03, 03

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент

Псевдоними

Иван

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-36244

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в 15-и МИР-Плевен и в 25-и МИР-София

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 270/ 27.09.2011 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за президент и вицепрезидент

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент

Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Красимир Романов Асенов

Дата на раждане

05.03.1966 г.

Място на раждане

гр. Асеновград

Вербувал го служител

о. р. Христо Василев Димитров на 22.02.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г.

Ръководил го служител

о. р. Христо Василев Димитров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-VIII-IV

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Пенев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване лично дело IА-5015 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1854 (Пд).

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в 16-и МИР-Пловдив

Обявява установената и обявена с решение № 330/ 20.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Красимир Цветанов Игнатов

Дата на раждане

03.06.1952 г.

Място на раждане

гр. Полски Тръмбеш

Вербувал го служител

о. р. Георги Петров Арков на 17.02.1972 г., регистриран на 04.03.1972 г.

Ръководил го служител

о. р. Георги Петров Арков; о. р. Душко Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ВКР-Сливен-V, ВКР-IХ-V

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

осведомител

Псевдоними

Павлов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4.

Снемане от действащия оперативен отчет

1974 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция от партии "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в 4-и МИР-Велико Търново

За Красимир Цветанов Игнатов липсват други данни по чл. 25, т. 3

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Ленин Александров Симеонов

Дата на раждане

18.10.1949 г.

Място на раждане

гр. Перник

Вербувал го служител

о. р. Сократ Димитров Тенев на 02.04.1969 г., регистриран на 21.04.1969 г.

Ръководил го служител

о. р. Сократ Димитров Тенев; о. р. Добри Дойчинов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-III-V; ОУ на МВР-Перник-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Соколов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-722 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.

Снемане от действащия оперативен отчет

1973 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "НДСВ" в 14-и МИР-Перник

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Леонид Димитров Григоров

Дата на раждане

10.05.1949 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

ст. лейт. Красимир Мирчев Калчев на 26.05.1989 г., регистриран на 31.05.1989 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Красимир Мирчев Калчев; кап. Др. Доковски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление IV-I-III; СГУ на МВР-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Гогич

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35063; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "НОВА СИЛА" в 25-и МИР-София

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Леонид Димитров Григоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Лозан Стайков Стефанов

Дата на раждане

16.06.1949 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

ст. лейт. Румен Кирилов Николов на 23.06.1988 г., регистриран на 05.08.1988 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Румен Кирилов Николов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление II-I-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Здравков

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33621; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Партия на зелените" във 2-и МИР-Бургас

Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Лъчезар Стаменов Никифоров

Дата на раждане

27.12.1952 г.

Място на раждане

гр. Перник

Вербувал го служител

о. р. Георги Иванов на 14.07.1982 г., регистриран на 27.07.1982 г.

Ръководил го служител

о. р. Георги Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Еделвайс

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо № 048/ 01.09.1999 г. за унищожаване дело IЯ-106 (Пк); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1986 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 14-и МИР-Перник

 

Три имена

Лъчезар Стаменов Никифоров

Дата на раждане

27.12.1952 г.

Място на раждане

гр. Перник

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС-06 управление

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-4206/ 06.10.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 4466/ 13.10.1982 г. е преназначен за разузнавач по щата на ВУЗ; със заповед № 5260/ 30.11.1983 г. е преназначен за разузнавач отдел 03 отдел 06; със заповед № 34/ 15.07.1986 г. е преназначен за старши разузнавач отделение 03; със заповед № 61/ 05.09.1989 г. е преназначен за инспектор отделение 03; със заповед № 1068/ 12.03.1990 г. е уволнен.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 14-и МИР-Перник

Обявява установената и обявена с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Любомир Александров Желев

Дата на раждане

05.12.1943 г.

Място на раждане

гр. Карнобат

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, ПГУ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № I-5774/ 08.10.1970 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 248/ 15.05.1972 г. е изпратен за 10 месеца и 10 дни в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 523/ 30.09.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 593/ 27.09.1978 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 112/ 16.02.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 923/ 16.12.1984 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 588/ 01.08.1989 г. е преназначен за н-к на отделение.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в 28-и МИР-Търговище

Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 от НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-3774/ 07.11.2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент

Обявява установената и обявена с решение 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Любомир Димитров Христов

Дата на раждане

04.11.1954 г.

Място на раждане

гр. Шумен

Вербувал го служител

ст. лейт. Иван Боянов Кацарски на 21.02.1981 г.; регистриран на 30.03.1981 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Иван Боянов Кацарски; кап. Димитър Георгиев еоргиев Геров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-III-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

резидент

Псевдоними

Хари

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35266.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 30-и МИР-Шумен

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Любомир Тодоров Терзиев

Дата на раждане

04.01.1952 г.

Място на раждане

гр. Димитровград

Вербувал го служител

о. р. Трайко Марков Стоянов на 28.01.1972 г., регистриран на 10.02.1972 г.

Ръководил го служител

 

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-III-IV

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

осведомител

Псевдоними

Коларов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4.

Снемане от действащия оперативен отчет

1973 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 4-и МИР- Велико Търново и в 16-и МИР-Пловдив

За Любомир Тодоров Терзиев липсват други данни по чл. 25, т. 3

Три имена

Любомир Тодоров Терзиев

Дата на раждане

04.01.1952 г.

Място на раждане

гр. Димитровград

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Пловдив-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 742/ 13.03.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 4-и МИР- Велико Търново и в 16-и МИР-Пловдив

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Лютви Ахмед Местан

Дата на раждане

24.12.1960 г.

Място на раждане

с. Островец

Вербувал го служител

о. р. Иван Иванов на 12.03.1979 г., регистриран на 27.03.1979 г.

Ръководил го служител

о. р. Иван Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Трето управление-ДС, ХІ-07

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент

Псевдоними

Павел

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник

Снемане от действащия оперативен отчет

В доклада на МВР RB 202009-001-05/01-08/ 1286/ 10.08.2007 г. е записано, че е „предаден на ръководство на Първо главно управление през 1981 г.” В писмо RB 102101-001-04/12-1180/ 30.08.2007 г. на НРС е записано, че за посоченото лице „няма информация в справочния апарат и не се съхраняват документи в архивните фондове”

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП „ДПС - Движение за права и свободи” в 9-и МИР-Кърджали и в 29-и МИР-Хасково

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Марин Йорданов Маринов

Дата на раждане

02.11.1949 г.

Място на раждане

гр. Монтана

Вербувал го служител

о. р. Митко Йошев на 12.08.1983 г., регистриран на 25.08.1983 г.

Ръководил го служител

о. р. Митко Йошев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Михайловград-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Огоста

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-313 на Я/К "Огоста"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1988 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от БСП лява България в 12-и МИР-Монтана

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Марин Славчев Черкезов

Дата на раждане

04.05.1951 г.

Място на раждане

с. Александрово, обл. Ловеч

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС-Варна

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 8858/ 13.08.1975 г. е назначен за разузнавач ІІІ степен; със заповед № 44/ 10.03.1986 г. е преназначен за разузнавач воден транспорт; със заповед № 110/ 27.03.1987 г. е преназначен за инспектор отдел 02 отдел 04; със заповед № 57/ 17.01.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение отдел 04; със заповед № 278/ 31.01.1989 г. е преназначен за н-к на отделение.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 3-и МИР-Варна

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 137/ 09.06.2010 г. – МВР

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Мемиш Мустафов Мустафов

Дата на раждане

01.07.1952 г.

Място на раждане

гр. Каварна, обл. Добрич

Вербувал го служител

о. р. Добри Кръстев Добрев на 31.05.1973 г., регистриран на 06.06.1973 г.

Ръководил го служител

о. р. Добри Кръстев Добрев; о. р. Стойко Стойков; о. р. Стоян Сълов; о. р. Марин Маринов; о. р. Владимир Митрев; о. р. Кирил Филипов; о. р. Михаил Миланов; о. р. Иван Тихомиров Динев;

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел ХІ по линия на ПГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник

Псевдоними

Вихър

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и обр. 3; лично дело-2 тома и работно дело Ф1, а.е.7557; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Партия на Зелените" в 3-и МИР-Варна и в 30-и МИР-Шумен

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мемиш Мустафов Мустафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-315/ 24.02.2014 г. – община Каварна

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Мехмед Юмер Юмер

Дата на раждане

27.04.1958 г.

Място на раждане

с. Цар Самуил, обл. Силистра

Вербувал го служител

о. р. Кръстю Петров на 19.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г.

Ръководил го служител

о. р. Кръстю Петров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Трето управление – ДС (ВКР)

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Свилен

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол № 11/1990 г. за унищожено л. д. ІА-2774 (Рс), протокол № 12/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1979 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ДПС" в 20-и МИР-Силистра

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Мехмедали Зейнал Гази

Дата на раждане

21.04.1965 г.

Място на раждане

с. Ябланово, обл. Сливен

Вербувал го служител

Кап. Стоян Йовчев Стоянов на 14.03.1985 г., регистриран на 22.03.1985 г.

Ръководил го служител

Кап. Стоян Йовчев Стоянов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Управление 03, отдел 09, отделение 02

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Христов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело ІА-1358 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в 21-и МИР-Сливен

 

Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Минчо Мънчев Минчев

Дата на раждане

25.09.1944 г.

Място на раждане

с. Коларово, обл. Стара Загора

Вербувал го служител

о. р. Волен Кузов на 09.10.1985 г., регистриран на 21.10.1985 г.

Ръководил го служител

о. р. Волен Кузов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 06-01-04

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Арабаджиев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31140; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "БСП лява България" в 15-и МИР-Плевен

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Младен Ясенов Пачеджиев

Дата на раждане

21.09.1961 г.

Място на раждане

с. Горно Дряново, обл. Благоевград

Вербувал го служител

о. р. Никола Юсев на 15.11.1978 г., регистриран на 30.11.1978 г.

Ръководил го служител

о. р. Никола Юсев; ст. лейт. Димо Ролев; о. р. Милко Трифонов; о. р. Славчо Славов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Гоце Делчев; ДС, управление III-VIII-III, управление VI-IV-II; ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Павел

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-11079; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2348 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1326 (Бл).

Снемане от действащия оперативен отчет

1989 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "БСП лява България" в 1-и МИР-Благоевград

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Найден Каменов Рангелов

Дата на раждане

20.12.1944 г.

Място на раждане

с. Доктор Йосифово, обл. Монтана

Вербувал го служител

о. р. Любомир Костов на 18.10.1972 г., регистриран на 27.10.1972 г.

Ръководил го служител

о. р. Любомир Костов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Михайловград-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Караиванов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1477 (Пз).

Снемане от действащия оперативен отчет

1987 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "НОВА СИЛА" в 5-и МИР-Видин и в 12-и МИР-Монтана

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – ел. медии - радиа и телевизии

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Нако Райнов Стефанов

Дата на раждане

19.06.1954 г.

Място на раждане

гр. София

Качество

Нещатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Плевен по линия на ВКР

Документи, свързани с кариерното му развитие

Привлечен със заповед № 98/ 27.09.1973 г. и се води на отчет от подп. Гачев

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от БСП лява България в 12-и МИР-Монтана

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 327/ 14.03.2012 г. – Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент

Обявява установената и обявена с решение № 299/ 17.01.2012 г. – Мюсюлманско изповедание – главен мюфтия и членове на Висшия мюсюлмански съвет - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Недим Хафъз Ибрахим Генджев

Дата на раждане

01.10.1945 г.

Място на раждане

гр. Глоджево

Качество

Щатен служител; нещатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Шумен-ДС; ОУ на МВР-Русе-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 12778/ 30.08.1973 г. е назначен за разузнавач II степен; със заповед № 165/ 30.12.1977 г. е преназначен за инспектор IV степен.

 

Привлечен за нещатен служител със заповед № 238/ 11.06.1984 г. и се води на отчет от генерал-майор Г. Силянов.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от БСП лява България в 30-и МИР-Шумен

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Нешо Цанков Нешев

Дата на раждане

03.12.1949 г.

Място на раждане

гр. Ловеч

Вербувал го служител

о. р. Георги Бонин на 13.09.1976 г., регистриран на 22.09.1976 г.

Ръководил го служител

о. р. Георги Бонин

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Хоризонт

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С КА-87/ 27.03.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Хоризонт".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от БСП лява България в 3-и МИР-Варна

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Николай Александров Анев

Дата на раждане

04.02.1952 г.

Място на раждане

гр. Самоков

Вербувал го служител

ст. лейт. Дилчо Петков Манчев на 16.03.1983 г., регистриран на 01.04.1983 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Дилчо Петков Манчев; о. р. Николай Начев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ВГУ-ХI-IV, управление IV-IV-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Николов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36907; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр..

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 24-и МИР-София и в 26-и МИР-София-област

 

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Александров Анев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Николай Ангелов Минев

Дата на раждане

08.07.1955 г.

Място на раждане

гр. Свищов

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление III

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-4498/ 18.10.1982 г. е назначен за разузнавач.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" в 22-и МИР-Смолян

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Николай Пенев Атанасов

Дата на раждане

19.12.1961 г.

Място на раждане

гр. Кубрат

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Разград-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 1048/ 06.04.1989 г. е назначен за разузнавач.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 18-и МИР-Разград

 

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Николай Славчев Серафимов

Дата на раждане

25.10.1958 г.

Място на раждане

гр. Пловдив

Вербувал го служител

о. р. Георги Николов на 03.01.1978 г., регистриран на 20.01.1978 г.

Ръководил го служител

о. р. Георги Николов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-II-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Васил

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Васил".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Нова България" в 16-и МИР-Пловдив

Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Николай Стефанов Радулов

Дата на раждане

13.01.1956 г.

Място на раждане

гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

СГУ на МВР-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 984/ 24.12.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач.

Издигнат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в 25-и МИР-София

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Петьо Иванов Бозуков

Дата на раждане

27.03.1954 г.

Място на раждане

гр. Казанлък

Вербувал го служител

лейт. Иван Нед. Иванов на 03.03.1977 г., регистриран на 17.03.1977 г.

Ръководил го служител

лейт. Иван Нед. Иванов; о. р. Цветан Михайлов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-VIII-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Аспарухов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-30026 и работно дело IР-15769.

Снемане от действащия оперативен отчет

1988 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия "Движение 21" във 29-и МИР-Хасково

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Пламен Марков Марков

Дата на раждане

11.09.1957 г.

Място на раждане

гр. Севлиево

Вербувал го служител

о. р. Александър Ат. Александров на 24.06.1980 г., регистриран на 03.07.1980 г.

Ръководил го служител

о. р. Александър Ат. Александров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-I-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Якимов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия "Движение 21" в 29-и МИР-Хасково

 

За Пламен Марков Марков липсват други данни по чл. 25, т. 3

Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Радко Пенчев Радев

Дата на раждане

06.07.1948 г.

Място на раждане

гр. Айтос

Вербувал го служител

Майор Тодор Георгиев Семов на 24.11.1980 г., регистриран на 15.12.1980 г.

Ръководил го служител

Майор Тодор Георгиев Семов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Бургас-ДС, РУ-Айтос

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Димитров

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело ІА-535 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Партия "АТАКА" във 2-и МИР-Бургас

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-120/ 12.12.2012 г. – община Айтос

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Райчо Борисов Костадинов

Дата на раждане

23.06.1954 г.

Място на раждане

гр. Бургас

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Бургас-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 4452/ 06.10.1983 г. е назначен за разузнавач в отделение "туристическо"; със заповед № 181/ 17.11.1983 г. е преназначен за разузнавач в отделение "туристическо - Сл. бряг"; със заповед № 265/ 13.10.1989 г. е преназначен за инспектор в отдел контраразузнавателен.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) във 2-и МИР-Бургас

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 147/ 06.07.2010 г. – МВР

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Рамадан Байрам Аталай

Дата на раждане

12.04.1957 г.

Място на раждане

с. Мъдрево, обл. Разград

Вербувал го служител

о. р. Николай Николов Тодоров на 30.11.1982 г., регистриран на 09.12.1982 г.

Ръководил го служител

о. р. Николай Николов Тодоров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СГУ-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент

Псевдоними

Вергил

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. бланка; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-33918 МФ

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ДПС" в 20-и МИР-Силистра

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Румен Василев Гечев

Дата на раждане

04.10.1956 г.

Място на раждане

гр. Червен бряг

Вербувал го служител

Ст. лейт. А. Василев на 20.04.1987 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. А. Василев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Първо главно управление-ДС, отдел 10

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Секретен сътрудник

Псевдоними

Економов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 7015.

Снемане от действащия оперативен отчет

1991 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "БСП лява България" в 15-и МИР-Плевен

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 100/ 18.11.2009 г. – Агенцията за приватизация

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-352/ 27.05.2014 г. – Университет за национално и световно стопанство

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Румен Златанов Найденов

Дата на раждане

02.03.1954 г.

Място на раждане

гр. Пловдив

Вербувал го служител

майор Димитър Атанасов Кърпаров на 25.05.1987 г., регистриран на 05.06.1987 г.

Ръководил го служител

майор Димитър Атанасов Кърпаров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Пловдив-ДС-IV-IV

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Попов; Иванов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходен документ, отчетен от щатен служител, документи от ръководил г щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-746 (Пд) и в работно дело IР-172 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ДЕСНИТЕ" в 16-и МИР-Пловдив

 

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Златанов Найденов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Румен Иванов Иванов

Дата на раждане

21.02.1962 г.

Място на раждане

гр. Генерал Тошево

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Толбухин-ДС; РД-Толбухин-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-3198/ 25.09.1987 г. е назначен за разузнавач в отделение 02-ДС; със заповед № 586/ 29.12.1987 г. е преназначен за разузнавач отдел. контраразузнаване по турска линия; със заповед № 37/ 15.02.1989 г. е преназначен за разузнавач в контраразузнавателно отделение - МВР- Толбухин.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 8-и МИР-Добрич

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 147/ 06.07.2010 г. – МВР

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-310/ 19.02.2014 г. – община Добрич

Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Сергей Георгиев Зайранов

Дата на раждане

13.02.1952 г.

Място на раждане

гр. Свищов

Вербувал го служител

о. р. Добри Бинев на 06.06.1979 г., регистриран на 03.07.1979 г.

Ръководил го служител

о. р. Добри Бинев; о. р. Димитър Ников; о. р. Валентин Калчев; о. р. Васил Келеведжиев; о. р. Иван Стоянов Иванов; о. р. Гутов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-IХ-III, управление III-IХ-IV

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Калоянов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване материалите на "Калоянов".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Партия "АТАКА" във 2-и МИР-Бургас

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Сиво Петров Сивов

Дата на раждане

04.03.1943 г.

Място на раждане

с. Караново, обл. Сливен

Вербувал го служител

о. р. Йордан Загоров на 04.08.1980 г., регистриран на 07.08.1980 г.

Ръководил го служител

о. р. Йордан Загоров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Сливен-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

резидент

Псевдоними

Каров

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1042 (Сл).

Снемане от действащия оперативен отчет

1983 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ в 21-и МИР-Сливен

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявява установената с решение № 141/ 09.06.2010 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Стайко Иванов Спиридонов

Дата на раждане

14.06.1951 г.

Място на раждане

гр. Пазарджик

Вербувал го служител

о. р. Йордан Станев на 25.11.1981 г., регистриран на 09.12.1981 г.

Ръководил го служител

о. р. Йордан Станев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Петко

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1449 (Пз).

Снемане от действащия оперативен отчет

1986 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 13-и МИР-Пазарджик

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-118/ 05.12.2012 г. – Българския лекарски съюз

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Станислав Тодоров Станилов

Дата на раждане

09.09.1943 г.

Място на раждане

гр. Габрово

Вербувал го служител

кап. Борислав Любенов Рангелов на 03.03.1986 г., регистриран на 07.03.1986 г.

Ръководил го служител

кап. Борислав Любенов Рангелов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Второ главно управление-ДС, 06, 03

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

агент

Псевдоними

Светлин

Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. бланка; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-33103.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от партия "АТАКА" в 7-и МИР-Габрово и в 13-и МИР-Пазарджик

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 64/ 21.05.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИКЕП за народни представители в Европейския парламент

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – ВАК

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент

Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Стефан Георгиев Солаков

Дата на раждане

16.12.1942 г.

Място на раждане

гр. София

Качество

Щатен служител; нещатен служител

Структури, в които е работил

КДС, управление I; ДС, ПГУ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 2612/ 07.08.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 428/ 26.08.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 417/ 29.08.1975 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 67/ 15.02.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 998/ 30.10.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение.

***

Със заповед № 2/ 10.02.1989 г. е привлечен за ОРОН и му е определено месечно възнаграждение.

Псевдоним: "Сидер".

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО в 13-и МИР-Пазарджик

 

Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2.

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 270/ 27.09.2011 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за президент и вицепрезидент

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 185/ 15.02.2011 г. – Агенция "Митници" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Стефан Драгиев Марков

Дата на раждане

22.10.1955 г.

Място на раждане

гр. Харманли

Вербувал го служител

о. р. Георги Щерев на 10.12.1985 г., регистриран на 18.12.1985 г.

Ръководил го служител

о. р. Георги Щерев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Хасково-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Киров

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; списък рег. № КА-45 (2)/ 29.09.1992 г. за унищожаване "регистрационните и оперативните материали" на аг. "Киров".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" в 6-и МИР-Враца и в 25-и МИР-София

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Стефан Дянков Стефанов

Дата на раждане

22.07.1951 г.

Място на раждане

гр. Русе

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

РУ-ГЩ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е назначен за разузнавач IV степен; със заповед № Р-018/ 15.08.1990 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-025/ 14.09.1990 г. е преназначен за разузнавач IV степен.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "БСП лява България" в 25-и МИР-София

 

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Стефан Иванов Дедев

Дата на раждане

19.09.1959 г.

Място на раждане

гр. Пловдив

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

13 граничен отряд

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-3022/ 07.09.1987 г. е назначен за пом. н-к в разузнавателно отделение.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 16-и МИР-Пловдив

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 152/ 20.07.2010 г. – МВР

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Стоян Генчев Стоянов

Дата на раждане

13.06.1951 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

о. р. Ангел Топкаров на 13.01.1986 г., регистриран на 16.01.1986 г.

Ръководил го служител

о. р. Ангел Топкаров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС-Софийски затвор

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

резидент

Псевдоними

Йордан

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29999 и работно дело IР-15737; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1988 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Движение за права и свободи" в 6-и МИР-Враца и в 24-и МИР-София

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 104/ 02.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-84/ 03.10.2012 г. – Министерството на здравеопазването

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-128/ 16.01.2013 г. – Министерството на правосъдието

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Таско Михайлов Ерменков

Дата на раждане

04.10.1955 г.

Място на раждане

гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

РУ на ГЩ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е назначен за разузнавач VI ст.; със заповед № Р-020/ 21.09.1985 г. е назначен за н-к на отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е назначен за разузнавач VI ст.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ в 21-и МИР-Сливен

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Тодор Костадинов Губатов

Дата на раждане

04.07.1958 г.

Място на раждане

с. Бозвелийско, обл. Варна

Вербувал го служител

регистриран на 05.08.1987 г.

Ръководил го служител

 

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ-УНТР

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник

Псевдоними

Тушев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 1; предложение рег. № 4996/ 1990 г. за унищожаване на дело № 18040.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 8-и МИР-Добрич

Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Тодор Маринов Василев

Дата на раждане

20.12.1952 г.

Място на раждане

гр. Ихтиман

Вербувал го служител

майор Цветко Тодоров Катеринкин на 21.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г.

Ръководил го служител

майор Цветко Тодоров Катеринкин

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

РУ на МВР-Правец-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Димов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35824.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО в 26-и МИР-София-област

 

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Маринов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Феим Хабиб Мендерес

Дата на раждане

16.08.1965 г.

Място на раждане

с. Бенковски, обл. Кърджали

Вербувал го служител

о. р. Румен Димитров на 01.04.1985 г., регистриран на 26.04.1985 г.

Ръководил го служител

о. р. Румен Димитров; о. р. Тодор Христосков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление VI-IV-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Янко

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 26/ 14.06.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2108; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1825; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в 9-и МИР-Кърджали

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Христо Атанасов Коев

Дата на раждане

24.04.1943 г.

Място на раждане

с. Кошничари, обл. Търговище

Вербувал го служител

ст. лейт. Румен Стефанов Димитров на 27.10.1986 г., регистриран на 05.11.1986 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Румен Стефанов Димитров; ст. лейт. Петър Петров Петров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Разград-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Христиан (Християн)

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-799 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в 18-и МИР-Разград

 

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Атанасов Коев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Христо Младенов Георгиев

Дата на раждане

14.04.1946 г.

Място на раждане

с. Шипочане, обл. Софийска

Вербувал го служител

о. р. Красимир Христов на 17.12.1975 г., регистриран на 30.12.1975 г.

Ръководил го служител

о. р. Красимир Христов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-VII-1

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Терзийски

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26815 и работно дело IР-12130; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1983 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в 10-и МИР-Кюстендил

Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Христо Николов Дунчев

Дата на раждане

16.08.1943 г.

Място на раждане

с.Баня, обл. Пазарджик

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление VII

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 7228/ 30.12.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 18/ 31.03.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 10/ 01.04.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 28/ 31.08.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 808/ 16.02.1982 г. е изпратен на тримесечен курс в КГБ-СССР.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Партия на зелените" в 18-и МИР-Разград и в 28-и МИР-Търговище

Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Христофор Ефтимов Христов

Дата на раждане

16.12.1952 г.

Място на раждане

гр. Русе

Вербувал го служител

о. р. Кольо Борисов на 24.12.1985 г., регистриран на 14.01.1986 г.

Ръководил го служител

о. р. Кольо Борисов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление – 04-04-06

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Русе

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2085/ 02.05.1990 г. за изключване на ЯК "Русе"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1640/ 24.09.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ в 23-и МИР-София

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 301/ 23.01.2012 г. – администрация на Министерски съвет

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Янко Александров Янков

Дата на раждане

17.09.1955 г.

Място на раждане

с. Беброво, обл. Велико Търново

Качество

Нещатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Сливен-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Привлечен със заповед № 211/ 02.07.1986 г. и се води на отчет от ст. лейт. В. Димитров

Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в 21-и МИР-Сливен

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона.

 

Председател:

Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете

 

Секретар:

Мариана Иванова Даракчиева /п/ не се чете

 

Членове:

1. Апостол Иванов Димитров /п/ не се чете

 

2. Борис Сребров Михайлов /п/ не се чете

 

3. Георги Вълчинов Пангаров /п/ не се чете

 

4. Екатерина Петкова Бончева /п/ не се чете

 

5. Иванка Жекова Витанова /п/ не се чете