В Софийския и Плевенския затвор

(март- септември 1944 г.)

В Софийския затвор пристигнах ни жива, ни мъртва, с пребито тяло, с разкъсана душа!

Беше 30 март 1944 г., денят на втората голяма бомбардировка над столицата на България.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>