Е. Недкова - Междублоково пространство

Макар на пръв поглед да изглежда доста елементарно, всъщност се оказва доста трудно, дори и невъзможно, според някои, да се даде точно определение на „междублоковото пространство“. Причината за това е, че самото понятие е твърде обтекаемо и подлежи на тълкуване. Ето защо е било и вероятно ще продължава да бъде обект на множество спорове между управляващи, архитекти и други страни. Макар да липсва нормативна дефиниция, всеки един от нас знае какво всъщност е това. Само по себе си понятието изисква наличието на две условия: сгради и свободна площ, т.е необходимо е пространство между постройките. Ето оттук идва главният проблем, пред който е изправено нашето общество, а именно липсата на такова пространство. Безспорен е фактът, че през последните десетилетия се забелязва феномен на масово застрояване. Нови луксозни кооперации никнат като гъби, за сметка на зелените...

 Целия текст виж в PDF файла.

  

Files