За дивата коза

 

 

Принцесата на планината - надълго и нашироко е разказано за нея тук...