ДА СПАСИМ ЕНЕРГЕТИКАТА

Ние, частните инвеститори в енергетиката на България, подкрепени от отговорната, здравомислеща и активна част на българското общество, включително профсъюзите и индустриалните потребители, категорично се противопоставяме популизмът да стои над обществения интерес.

Изразяваме силно безпокойство, че днес държавата не спазва националните дългосрочни интереси и европейските политики и ангажименти в енергетиката. Регулираните цени на електроенергията, определени от ДКЕВР, не покриват разходите за нейното производство, пренос, разпределение със съпътстващи разходи и продажби. Популистката ценова политика декапитализира предприятията от енергийния сектор, включително държавните предприятия в него. Става невъзможно поддържането и обновяването на съоръженията и разплащанията с персонала и доставчиците. Лишава българската икономика от стимули за подобряване на
енергийната й ефективност, създава нелоялна конкуренция между отделните видове горива и като цяло намалява нейната конкурентоспособност. Не на последно място, държавната намеса на пазара е лош сигнал към бизнеса и към потенциалните инвеститори. Подобни процеси са на път да бъдат пренесени и в други отрасли на икономиката.
.......................

Виж целият текст в прикачения файл в PDF: