За Цветелина Бориславова

Министър-председателят, министри, народни представители и членове на техните семейства могат да получат при поискване безплатни лифт карти за дневно и нощно ползване на всички съоръжения в курорта Пампорово. Това гласи заповед на изпълнителния директор на “Пампорово” АД Мариян Беляков, с която Mediapool разполага. Необяснимата преференция е била за сезон 2010/2011.
 
Помолени за коментар, от дружеството отказаха такъв и помолиха да им бъде изпратен писмен въпрос.
 
Мажоритарен собственик на “Пампорово” АД е Цветелина Бориславова, която до преди няколко години беше официалната половинка на премиера Бойко Борисов (Дори и днес, демонстрирайки независимостта си от лобистки натиск, Борисов декларира: "Аз с моята приятелка се разделих преди пет години, не съм я чувал и не я виждам") .
 
В заповедта на “Пампорово” АД е посочено, че картите за представителите на властта се издават след съгласие на Бориславова или прокуриста на инвестиционния й фонд “Си Ес Ай Еф” (CSFI) Диян Станчев.
 
Картите за членовете на правителството, депутатите и техните семейства са поименни, издават се за определен период от време и са с обозначение “Government”, е посочено в заповедта на “Пампорово” АД.
 
Дневната лифт картата за възрастен на Пампорово е 50 лева, а нощното каране е 18 лева. Сезонната лифт карта в комплекса е пък е 950 лева. Тъй като в заповедта е посочено, че за картите на властта се води отчет, от дружеството могат да лесно да направят справка каква сума са спестили на министри, депутати и т.н. Представител на “Пампорово” АД обеща и отговор на въпрос на Mediapool дали преференцията за управляващите е редовна практика и се прави всяка година.
 
Информацията за безплатните лифт карти на властта в Пампорово (най-вероятно и други курорти правят подобни подаръци) идва на фона на подновените трудни преговори между природозащитници и инвеститори за нови регламенти за строителство на ски съоръжения в планините. Управляващите обещаха Законът за горите да се гласува след постигане на консенсус от всички страни, но при подобни подаръци не е изненада пламенната защита на интересите на ски инвеститорите, която ГЕРБ демонстрира до момента.
 
По време на среща с природозащитници в понеделник Бойко Борисов има едно основно послание – че не работи в полза на лобисти и олигарски. "Мачкаха ме 25 години, сега пак през уж демократични процеси ще ни мачкат."
 
………………………………………………………….
 
2.1. За сезон 2010 г. – 2011 г. да бъдат издадени 10 (десет) броя сезонни лифт-карти с нулева ценова стойност за всички линии, важащи за дневно и нощно ползване на лифт-съоръженията с обозначение „Държавни и общински органи/служби”.
 
……………………………………..
2.3.1. За ползването на сезонните лифт-карти по т. 2.1. от настоящата заповед ръководителят на съотвените държавни или общински органи или служби подава до Директор Инфраструктура на „Пампорово” АД молба с приложен списък на лицата, за които се иска ползване на лифт-карти.
2.3.2. Списъкът по т. 2.3.1. трябва да съдържа три имена, ЕГН и длъжността на лицата, за които се иска ползване на лифт-карти, периодът, за който се иска издаване на лифт-картите.
2.3.3. Молбата и списъкът по т. 2.3.1. се подават най-късно 24 (двадесет и четири) часа преди датата и часа на получаване на лифт-картите за ползване.
2.3.4. Молбата по т. 2.3.1. от тази заповед се резюлира от Директор „Инфраструктура” за изпълнение. Въз основа на резюлираната молба се предоставят за ползване лифт-картите по т. 2.1. от настоящата заповед.
2.3.5. Лифт-картите се предават за ползване след вписване в определена за целта тетрадка. В тетрадката по предходното изречение се вписват органа/службата, заявили ползване на лифт-карти, трите имена, на ползващите лифт-картите, датата и часа на предаване на лифт-картите за ползване, подпис на лицето, получило лифт-карта за ползване, датата и часа на връщане на лифт-картите, подпис на лицето, получило върнатите лифт-карти.
2.3.6. Тетрадката по т. 2.3.5. от тази заповед се съхранява при Атанас Михалакев.
 
3.1. За сезон 2010 г. – 2011 г. да бъдат издавани на министър-председателя, министри, народни представители и членове на техните семейства, при поискване, лифт-карти за всички линии, важащи за дневно и нощно ползване на лифт-съоръженията.

3.2. Лифт картите по т. 3.1. от тази заповед са поименни (име и фамилия на ползвателя) с обозначение „Government” и се издават за определен период от време, който се посочва на издадената лифт-карта.

3.3. Лифт-картите по т. 3.1. от тази заповед се издават след изрично разрешение на изпълнителния директор на „Пампорово” АД съгласувано с Цветелина Бориславова – главен изпълнителен директор на „СИЕСАЙЕФ” АД или с Диян Станчев – прокурист на „СИЕСАЙЕФ” АД.

3.4. Лифт-картите по т. 3.1. от тази заповед се предават за ползване след вписване в определена за целта тетрадка, в която се отразяват имената на ползващия, длъжността и периода на ползване на лифт-картата.

3.5. Тетрадката по т. 3.4 от тази заповед се съхранява при Атанас Михалакев.

Настоящата заповед да се доведе до знанието и за изпълнение на Директор Инфраструктура, отдел “ФСО“ и Атанас Михалакев, отдел „ФСО”, отдел „Маркетинг и ВТД”.

Препис от т. 1 и т. 2 от настоящата заповед да се изпрати за сведение на органите/службите, посочени в т. 2.2. от настоящата заповед.

Изпълнителен директор: ...................................
                                                 Мариян Беляков