За европейските фондове

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

 

проф. дсн. Духомир Минев

доц. дсн. Карамфил Манолов

доц. д-р Добринка Костова

доц. д-р Мария Желязкова

доц. д-р Божидар Ивков

гл.ас. д-р Венета Кръстева

гл.ас. д-р Вяра Ганчева

гл.ас. д-р Красимира Трендафилова

гл.ас. Георги Петрунов

гл.ас. д-р Ивайло Янков

 

ISBN 978-954-9719-68-0

(в PDF)