Път: : Кой кой е : Ч

Че

ГЕВАРА Ернесто

(1928-1967), наричан Че. Латиноамерикански революционер. По националност аржентинец, по професия лекар. Един от партизанските командири в Кубинската революция (1956-1959). След нейната победа - в държавното и партийното ръководство на Куба. През 1965 в партизанските части в Конго и Танзания. От 1966 организатор на партизанското движение в Боливия. Пленен и екзекутиран.

Политическите му възгледи се определят като “геваризъм”. Гевара смята, че в развиващите се страни съществуват социално-икономически предпоставки за революция, чиято цел е събаряне на съществуващите режими, установяване на революционна власт и осъществяване на социалистически промени в обществения строй. За основна форма за нейното постигане смята въоръжената борба, организирана от революционен авангард, който води партизанска борба, подкрепян от селяните. Идол на младежките движения в тогавашна Западна Европа, например във Франция през 1968.

..............................................................
Библ. Nowa Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1999.