АСП - 23. 11. 1990 г.

До  ...........................................
..................................................

Уважаеми господа,

Алтернативната социалистическа партия се обръща към Вас и Ви призовава да присъедините своите усилия за поставяне началото на практически стъпки по разрешаването на националния въпрос.
Цел на консултациите в рамките на работна среща на упълномощени представители е изработване на споразумение между българските политически сили по ппроблемите на националната политика.

Приложено Ви изпращаме:
1. Обръщение на АСП към политическите сили в Република България.
2. Проект, който предлагаме като работен вариант на бъдеща ХАРТА ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНЕНИЕ.
Убедени сме, че проявените от Вас политическа мъдрост и такт ще спомогнат работната среща да стане възможна в началото на втората половина на месец декември 1990 г.
Надяваме се на бърз и положителен отговор.


23. 11. 1990 г.
С О Ф И Я                                              За ПС на АСП :
                                                      
                                                          /Проф. д-р Николай Василев/