АСП - проект за споразумение 1991

Проект

СПОРАЗУМЕНИЕ

1. В рамките на Съюза на демократичните сили се различават следните политически формирования:
а/. СДС– политическа коалиция  – съставена от регистрираните по закона за политическите партии организации: БЗНС-НП; БСДП; ЗП; ПК “Екогласност”; КР; ФКД .................... Участниците в коалицията сами определят взаимодействието и структурите си. Техен цвят е светло-синият.
     б/. СДС–граждански клубове – съставена от индивидуално регистрирали се членове на АСП, РДП, ДП, ДГИ ...... както и от граждани, нечленуващи в тези политически партии.  Организацията се регистрира по закона за партиите. Има единно ръководство и сама определя структурите си. Техен цвят е тъмно-синият.
Организациите, които не са регистрирани по закона за партиите – ФНСД; НДЗПЧ; НС “Екогласност” ------------ съставляват част от СДС.
3.  КС на СДС приема нов статут, който да съдържа:
- забрана да се взимат от КС политически и организационни решения, които да са валидни за членовете му.
            - уточняване прерогативите му само като съгласуващи и координиращи. Той се превръща в място за обсъждане на проблеми и въпроси, интересуващи членовете му.
- Събира се поне 1 път месечно.
- Заседанието се ръководи от представител на определена организация на ротационен принцип, по азбичен ред. Следващият по ред подготвя дневния ред за следното заседание и отговаря за свикването.
Координира комбпектоването на издателския съвет на в. “Демокрация”.
4. Страните по т. 1. /СДС – политическа коалиция и СДС – граждански комитети/ декларират, че ще спазват толерантен тон на взаимоотношения, ще се консултират редовно и информират регулярно.
5. СДС – политическа коалиция и СДС – граждански комитети ще участват на избори със самостоятелни кандидати /листи/, но в зависимост от реалностите ще се договарят за възможно сътрудничество.
6. Като участници в сдружението с идеална цел СДС се запазват само членовете на СДС – политическа коалиция. По решение на досегашните  КС ня СДС се разпределят по равни квоти движимото имущество на членовете на СДС към 1 юни 1991 год, както и общите активи и пасиви по баланса на сдружението СДС.
Ползуваните от досегашните служби на СДС IV-ти и V ет. На Раковски 134 се разпределят /временно/ между СДС-политическа коалиция и СДС –граждански комитети.