ДПС е получавало солидна подкрепа от Турция

http://www.focus-news.net/?id=f5839

 

Известна ми бе справката, според която ДПС е получавало солидна подкрепа от Турция, заяви Димитър Попов


10 януари 2007 | 11:03 | НТВ, "Коритаров LIVE"

Димитър Попов, министър-председател на България в периода 1990-1991 година, в интервю за предаването на НТВ "Коритаров LIVE"

 


Водещ: Как бе писана първата историческа страница на ДПС. Този разказ сега ще чуем от Димитър Попов, министър-председател на първото в историята на страната след 90-та година коалиционно правителство. Добро утро и добре дошли г-н Попов.


Димитър Попов: Добро утро.


Водещ: Най-напред да Ви попитам, тъй като това правителство бе реално коалиционно, в него взеха участие двете основни, бих казал, трите основни политически сили, представени във Великото народно събрание (ВНС), това бяха БСП, СДС, като коалиция и БЗНС. ВНС имаше числен състав от 400 народни представителя и тогава при избора ви за премиер и правителство получихте много голяма подкрепа.


Димитър Попов: Абсолютна.


Водещ: Абсолютна практически подкрепа. Въпросът ми е - актовете и дейността на правителството не е могла да се осъществява без те да бъдат съгласувани, без поведението и политиката ви да бъде съгласувана с трите партии, които имаха свои представители.


Димитър Попов: Това е точно, но трябва да допълня, че политиката бе определена с едно национално споразумение – т.нар. “Консенсус за прехода”.


Водещ: Така беше, но говоря за тези конкретни, текущи или тактически стъпки, които са били части от оперативната ви работа. Не е било възможно една отделна партия да налага волята си.


Димитър Попов: Не, ние имахме програма, която бе приета през месец януари 1991 година от ВНС.


Водещ: И бе прозрачна, и всичко, което се случваше бе под наблюдението на формациите, които бяха излъчили представители в кабинета?


Димитър Попов: Г-н Коритаров, всичко в дейността на правителството бе прозрачно.


Водещ: Добре. Да се върнем сега към един разговор с Минчо Минчев, председател на Общонародния комитет за защита на националните интереси, който в същност е един от основните поводи за днешната ни среща.


Минчо Минчев: Ето, аз нося тук един документ, който датира от 19.03.


Водещ: 19 март.


Минчо Минчев: 19 март 1991 година, в което се вижда, че ДПС е получавало много солидна подкрепа от страна на Турция. В документът пише следното, това е документ, който е внесен на закрито заседание на Министерския съвет.


Водещ: Тогава?


Минчо Минчев: Тогава. В него пише: “Първите контакти на Доган и упълномощени от него лица с официални турски представители, датират от пролетта на 1990 година. Оттогава насам, чрез дипломатическите си представителства у нас, Турция фактически упражнява непосредствено политическо ръководство върху Централното оперативно бюро на Централния съвет на ДПС и парламентарната му група. Известни са ни 145 случая, при които 34 члена на Централния съвет на ДПС, активисти от регионален мащаб, са провели срещи със служители от посолството на Турция в София и турските генерални консули в Пловдив и Бургас”.


Водещ: На 12 юни 1990 година, пред политическия съветник Алев Калъч, Ахмед Доган е заявил следното: “Аз съм човек на делото, посветил съм се на борбата за права на турското население. По- скоро ще заложа главата си, отколкото да отстъпя и милиметър от постигането на тези права. Това е съдържанието на действията ми, първата ми мисия. Непосредствено свързана с нея е и втората ми мисия- да направя всичко, за да може у помаците да се изгради турско самосъзнание. Това са хора, изключително предани на своята религия и вярващи, че са турци”. И още в същия, както го представя Минчо Минчев, документ или справка, се казва “За своето съществуване...”, пак продължавам с думите на Ахмед Доган, за които се твърди, че са казани пред Алев Калъч, “За своето съществуване, за своята сила и постигнати успехи, ДПС е задължена на обстоятелството, че съществува Турция. От страх пред силата на Турция българите не посмяха да ни попречат да участваме в изборите. Страхуват се от нас, тъй като зад гърба ни е Турция”. Това бе цитат. Сега, давам Ви тази справка, с въпроса автентичен документ ли е и имате ли впечатление дали сте го обсъждали?


Димитър Попов: Тази справка е известна, г-н Коритаров, на мене. Тя ми бе поднесена доста време след като бе изготвена, като един обзор, от тогавашния министър на вътрешните работи - покойният г-н Христо Данов. Както знаете добре, една от основните задачи на правителството бе да осигурява спокоен граждански мир, да се следи дали в страната, в някои райони не се създава напрежение. И когато аз получих този обзор, виждате, че тук става дума за един период не по-малък от година, година и половина, преди внасянето му в МС.


Водещ: Да, това са събирани данни.


Димитър Попов: Данни и аз, след като се запознах с това, благодаря Ви, че ми го показахте, но в моето съзнание споменът е още свеж, запознах МС с тази справка.


Водещ: Значи, правителството е обсъждало тази справка?


Димитър Попов: Абсолютно, то бе наше задължение. Нещо повече, тази справка бе поднесена от мен и в т.нар. Комисия по националната сигурност на държавата, чийто председател бе президентът д-р Жельо Желев, участвах аз – като министър-председател, министрите на вътрешните работи и отбраната и зам.-председателите на МС.


Водещ: Сега, г-н Попов, тази справка, по всички белези, които носи, може да се направи изводът, че е изготвена от тогавашната служба за контраразузнаване или както се казваше, мисля че беше Национална служба за защита на Конституцията или нещо подобно.


Димитър Попов: Това е вън от всякакво съмнение. За автора на справката не може да има спор.


Водещ: Това са контраразузнавателните служби?


Димитър Попов: Бих казал малко по-друго определение – от надлежните служби по осигуряване на информация за запазване на гражданския мир в страната.


Водещ: Официално ви е внесена от тогавашният вътрешен министър Христо Данов?


Димитър Попов: Абсолютно.


Водещ: Чие е политическото решение да бъдат изготвени подобни справки за ДПС?


Димитър Попов: Това е практика във всеки орган на изпълнителната власт, става дума за висшия орган – правителството и президента.
Водещ: А имахте ли такива справки, изготвени за БСП, за СДС, за БЗНС?


Димитър Попов: Такава обзорна справка не сме имали...


Водещ: За нито една друга партия...?


Димитър Попов: Не се е налагало вероятно да бъде изготвяна.


Водещ: А какво е наложило да се изготвя за ДПС?


Димитър Попов: В някои райони все още имаше поводи за някакво напрежение, например в Родопите. Спомням си много добре, че имаше случаи, при които починали граждани не бяха погребани, затова защото преди смъртта си не са възстановили старото си име.


Водещ: Не ви разбрах, как така не са били погребани?


Димитър Попов: Ами, починал е, да кажем, в понеделник, стои ден, два три, поради някаква намеса не се извършват обичайните треби и той стои непогребан.


Водещ: Каква намеса?


Димитър Попов: После разбрахме каква намеса.


Водещ: Каква?


Димитър Попов: Под влияние на ръководители на ДПС е ставало такова задържане, вероятно, за да се внесе в съзнанието на останалите, че трябва да има някакъв ред и това е редът, който това движение е определяло в тези райони.


Водещ: Какви ръководители, на какво ниво?


Димитър Попов: На национално ниво.


Водещ: Имате ли конкретна представа за кои ръководители става дума?


Димитър Попов: Да, г-н Данов представи лично на мен, като министър-председател, в МС и го донесе дори на едно заседание на тази Комисия за националната сигурност, заснети кадри от органи на МВР. Аз информирах на това заседание...


Водещ: Със специални разузнавателни средства или с открита камера, са заснети?


Димитър Попов: С открита камера.


Водещ: Заснети кадри?


Димитър Попов: Да, да.


Водещ: Какво се виждаше на тези кадри?


Димитър Попов: На тези кадри бе показан ковчегът с...то не беше ковчег...


Водещ: Да, те не са в ковчези...


Димитър Попов: Те не са, да,... тялото на покойника, едно движение около този дом и се показа г-н Доган.


Водещ: Г-н Доган ли?


Димитър Попов: Да, когато аз казах това, той каза, че това не е възможно да е станало?


Водещ: Кой го каза това?


Димитър Попов: Г-н Доган.


Водещ: Той присъстваше ли?


Димитър Попов: Всички ръководители на политически сили, които имаха присъствие във ВНС участваха в тази структура.


Водещ: А, упрекът или обвинението срещу г-н Доган в какво се изразяваше?


Димитър Попов: Просто да изслуша тази информация и той каза, че това не е възможно да е станало. Аз попитах: “Нуждаем ли се от прожекция”. Групата, която го беше изготвила, беше донесла...


Водещ: Аха, Вие го попитахте преди прожекцията?


Димитър Попов: Нищо не съм питал. Аз направих едно устно изложение, при което той каза, че това не е възможно да е станало. Попитах д-р Желев: “Ако е необходимо да прожектираме филма”, той каза: “Не се налага”.


Водещ: Бяха ли го видели, д-р Желев беше ли го гледал филма?


Димитър Попов: Не, не го е гледал.


Водещ: А, ролята на г-н Доган каква е? На него ли вменявате отговорността, че се е разпоредил да не се извършва такова погребение?


Димитър Попов: Тук ставаше дума не за вменяване на отговорност, а за информация за действие или бездействие, които влияят върху нормалния начин на живот.


Водещ: Каква бе конкретната информация за поведението на г-н Доган.


Димитър Попов: Вероятно като някаква морална санкция или нещо подобно, по отношение на починалия и неговите близки, за това, че не си е възстановил старото име.


Водещ: Но, г-н Доган ли е бил този лидер на ДПС, който се е разпоредил да се забави погребението?


Димитър Попов: За мен е трудно да кажа кой е разпоредил, но той е бил в това село. Това е едно село в Западните Родопи.


Водещ: А, от къде знаете, че лидери на национално равнище на ДПС са направили това?


Димитър Попов: Такава беше информацията.


Водещ: А, нямаше ли позоваване и посочване на имена?


Димитър Попов: Имаше посочване, посочено бе имате на г-н Доган.


Водещ: Че той се е разпоредил?


Димитър Попов: Че е бил там.


Водещ: А, че е бил там.


Димитър Попов: Да.


Водещ: Но, беше ли направена връзка между това, че е бил там и това, че се случва подобно нещо?


Димитър Попов: Абсолютно.


Водещ: Как?


Димитър Попов: Тази информация не бе внесена в писмена, тя бе устно предадена, а като доказателство, аз никога не бих поставил под съмнение твърденията на г-н Данов, той бе една изключителна личност...


Водещ: Добре, какво казваше той?


Димитър Попов: Той каза, че е запознат, няколко пъти е гледал заснетите кадри и че е различил, то се виждаше ясно, аз също видях това на екрана...


Водещ: Пазят ли се някъде тези кадри?


Димитър Попов: Ако са запазени би трябвало да са в МВР.


Водещ: Добре, казвате - твърденията на г-н Данов заслужават да бъдат уважавани, всички си спомняме каква личност бе той, наистина, но този текст има още една особеност, г-н Попов и Вие, като юрист, сигурно, така, ако прочетете внимателно, ще ви направи впечатление, че тук се съдържат по-скоро твърдения. Ето например твърдение: “Чрез активисти на ДПС, турските представители у нас изучават определени лица, представляващи интерес за специалните им служби, следят развитието на процесите и тенденциите сред турската етническа общност, българомохамеданите и циганите. Придобиват секретни документи на МВР, правителството, някои партии и т.н.”. Това, поднесено в този вид е твърдение.


Димитър Попов: Да.


Водещ: Имате ли Вие факти, че наистина е било така?


Димитър Попов: Това бе внесено като документ, изготвен от МВР, констатациите в този документ са направени от надлежните служби и техните ръководители. И той е поднесен лично на мен, като председател на МС, като документ.


Водещ: Да, но Вие поинтересувахте ли се за това дали има конкретни доказателства, че наистина ДПС обслужва интереси на друга държава, както се вменява тук от текста?


Димитър Попов: Аз имах един разговор с г-н Данов, след като се запознах с този материал. Той ми каза, че тази информация не може да се поставя под съмнение.


Водещ: Е, това достатъчно ли е според Вас?


Димитър Попов: Той е отговорният ръководител на МВР.


Водещ: Не поискахте ли повече доказателства?


Димитър Попов: От кого за ги поискам? От него?


Водещ: От вътрешния министър, да.


Димитър Попов: Вижте, това са събирани и обобщени доказателства. Как те са представени в самото министерство... вероятно са били в писмена форма, за да се направи едно такова нещо, това са десетина страници.


Водещ: Как реагираха при обсъждането на този документ представителите на БСП, на СДС и на БЗНС. Тогава имаше трима премиери, зам.-председатели на правителството...


Димитър Попов: Точно така...


Водещ: Александър Томов, от страна БСП, Димитър Луджев, от страна на СДС и Виктор Вълков, от БЗНС.


Димитър Попов: Да, точно така беше.


Водещ: Как реагираха те?


Димитър Попов: С интерес, с голям интерес. За първи път в МС се внасяше документ с такова съдържание и с такъв обем.


Водещ: За този документ говорим?


Димитър Попов: Да. Искам да Ви обърна внимание, че това е месец март, почти една година след решението за избори за ВНС. То бе взето на 30 март 1990 година.


Водещ: Да, само че ДПС бе парламентарно представена партия.


Димитър Попов: Да, да, това казвам.


Водещ: И не беше ли нарушение та Конституцията това, че нейни депутати са били поставени под наблюдение?


Димитър Попов: Аз не знам кой депутат е бил поставен под наблюдение. Тук се говори за дейност, която е сборна.


Водещ: Да, но, за да се направят изводите за тази сборна дейност очевидно те трябва да бъдат контролирани по някакъв начин.


Димитър Попов: Тази дейност се проверява. Всяка дейност, която е насочена срещу нормалния живот на държавата може да бъде взет предвид от ръководителите на държавните структури.


Водещ: Смятате, че тогава ДПС е развивало дейност, насочена срещу държавата?


Димитър Попов: Аз лично не съм събирал тези информации, не съм ги обработвал, но аз ги направих достояние на МС и президента г-н д-р Желев.


Водещ: Освен че са реагирали с интерес, бяха ли изказани някакви препоръки, набелязани ли бяха някакви политически действия? Например, да не се допусне ДПС до участие в изборите за 36-то Обикновено народно събрание?


Димитър Попов: Това не е въпрос в компетентността на МС.


Водещ: Имало ли е подобни идеи обаче обсъждани?


Димитър Попов: В МС не.


Водещ: Не е имало в МС?


Димитър Попов: Не.


Водещ: А, какво би било в компетентността на МС и какво в рамките на тези компетентности бе обсъждано в рамките на тази справка?


Димитър Попов: Тъй като това е информация за изминал период от време, аз помолих г-н Данов да ме информира за подобни действия, ако ги има, ако те бъдат евентуално осъществени. Искам да Ви кажа, че аз получавах всяка седмица информация, която бе поверителна, за състоянието на гражданския мир, за живота в държавата, има или няма райони с напрежение и кои са причините, кои са тези райони, ако се наложи да взимаме мерки.


Водещ: Какви мерки?


Димитър Попов: Да възстановим нормалното състояние. Например, имаше вълнение в Кърджали, когато ставаше дума да се въведе обучение на учениците на турски език.


Водещ: Добре, г-н Попов, преди да станете министър-председател Вие бяхте секретар на ЦИК за изборите на ВНС и през Вас преминаваха регистрациите на партиите за тези избори.


Димитър Попов: Да.


Водещ: Как се регистрира ДПС?


Димитър Попов: ДПС се регистрира като Движение за права и свободи, не като политическа партия. Регистрирано е по нареждане на покойния министър-председател Андрей Луканов.


Водещ: Как точно по нареждане? Това не е съвсем нормално.


Димитър Попов: Не е съвсем нормално. По това време аз бях не само секретар на ЦИК, но бях и председател на Софийски градски съд, в чието фирмено отделение е направена тази регистрация. Аз знаех, че няколко дни преди срока за заявяване на участие в избори за ВНС това движение не бе регистрирано и обърнах внимание на тогавашния ръководител на фирменото отделение...


Водещ: Как се казваше?


Димитър Попов: Илия Кокинов. Да направи проверка къде са дислоцирани организациите на това движение, персоналният им състав – има ли някаква етническа особеност, тъй като според тогавашната Конституция имаше забрана за регистрирането на партии на религиозна и етническа основа...


Водещ: Това бе възпроизведено и в новоприетата Конституция.


Димитър Попов: Да. Това винаги е съществувало у нас.


Водещ: Така, какво направи Кокинов?


Димитър Попов: Един ден, когато се върнах от заседание на комисията се оказа, че той е издал решение.


Водещ: Беше ли провери преди това всичко, което му бяхте възложили?


Димитър Попов: Какво е проверил – не знам, но той ми каза: “Вижте, колега Попов, регистрацията е направена по нареждане отгоре”, викам: “Какво значи това “нареждане отгоре”. Той ми каза.


Водещ: Какво каза?


Димитър Попов: Че нареждането е дошло от кабинета на Андрей Луканов. Един ден след това, по телефона ми се обади г-н Луканов. Попита ме дали мога да отида в МС.


Водещ: Той Ви покани?


Димитър Попов: Да, той ме покани. Разбира се нямах основание да откажа да отида в МС, още повече, че аз контактувах с МС, по въпроси свързани с изборите.


Водещ: Подготовката на изборите, да.


Димитър Попов: Да, разбира се. Аз отидох в кабинета му. Той ме чакаше, там бяха още г-н Иван Велинов, председател на Върховния съд и тогавашният главен прокурор на Републиката проф. Мръчков.
Водещ: Васил Мръчков.


Димитър Попов: Васил Мръчков, да. Хора, с които се познаваме добре.


Водещ: Това не беше ли човекът, поради който стана скандала по повод една идея да бъде награден с Орден “Стара планина”?


Димитър Попов: Същият, същият.


Водещ: Да, отворих само една скоба просто. И какво там?


Димитър Попов: И ме запита г-н Луканов, дословно думите му бяха: “Г-н Попов, как се е получило регистрирането на това движение?”, викам: “По ваше нареждане”, а той: “Как?”, “Ами по ваше нареждане”.


Водещ: Това е малко странно – той да пита и Вие му казвате: “По ваше нареждане”.


Димитър Попов: Ама аз знаех. Но знаех, когато е свършило всичко това.


Водещ: Как реагира той?


Димитър Попов: Той замълча.


Водещ: Стресна ли се?


Димитър Попов: Замълча и аз му казах: “Но, това е поправимо, това е поправимо”. Той ме запита: “Как”. Аз му отговорих: “Тук присъства главният прокурор на Републиката, Софийската градска прокуратура, която е паралелната структура може да обжалва това решение, да посочи какви пропуски са направени, да бъдат извършени проверки, защото решението не е влязло в сила, може да се обжалва”. Тогава в разговорът се намеси Иван Велинов, неговата реплика бе приблизително следната: “Ние не сме Ви поканили, за да ни учите как се постъпва, а за да разберем какво е станало”. Аз му казах, той не ме обичаше Иван Велинов, аз му казах: “Г-н Велинов, аз не се блазня от мисълта и не знам, че Вие сте ме поканили. Аз дойдох по поканата на министър-председателя на България и ще бъда тук, докато той има нужда от мен. Като свърши наши разговор, ако той продължи, ще си отида”.


Водещ: Какво стана после?


Димитър Попов: Получи се едно конфузно положение при тях. Попитах Г-н Луканов дали съм свободен и си отидох, но разпоредих да се провери дали ще бъде подаден протест и да се обясни веднага изпращането на досието на...


Водещ: Подадоха ли протест?


Димитър Попов: Прокуратурата не протестира.


Водещ: Как си обяснявате това раздвоение у Луканов – от една страна той се разпорежда, от друга страна Ви пита какво е станало?


Димитър Попов: Вероятно той се е нуждаел от някакво документиране на онова, което аз ще кажа с присъстващи личности. Нито г-н Велинов, нито г-н Мръчков са били случайни личности – единият е председател на Върховния съд, другият е главен прокурор, а съдът, в чиято структура е станала тази регистрация, не може да се самосезира.


Водещ: Да, сега, тъй като времето ни напредна – имаше ли международен натиск за регистрацията на ДПС, например от страна на...


Димитър Попов: Имаше и той бе много любопитен този натиск и той се осъществи една година по-късно...


Водещ: 1991 година?


Димитър Попов: 1991 година, през лятото.


Водещ: За какво беше този натиск?


Димитър Попов: Искам да Ви припомня, че ние бяхме вече обявили крайната възможна дата за избори за Обикновено народно събрание, според приетата вече Конституция. Мое задължение беше, като министър-председател, да осъществя тези избори. Разбира се, с помощта на държавната машина.


Водещ: И какво стана?


Димитър Попов: Помня, че бе петъчен ден, от ВНС ме информираха, че едно писмо, адресирано до министър-председателя Димитър Попов, в превод, се раздава на всички велики народни представители.


Водещ: От кого беше това писмо?


Димитър Попов: Писмото се твърдеше да е от тогавашния министър-председател на Република Турция Месут Йълмаз. Това писмо имаше странно съдържание: “Г-н премиер, ако искате да бъдат решени в кратко време и изгодно за Вас всички висящи въпроси, обявете, че ще приемете моята покана, ще дойдете в Турция, ще се разберем. Трябва да бъде регистрирано ДПС като политическа партия”.


Водещ: От Месут Йълмаз получавате такова писмо?


Димитър Попов: Да.


Водещ: Проверихте ли какво се крие зад него?


Димитър Попов: Аз останах изненадан, защото писмото, което е предмет на нашия разговор, ако адресирано до мен трябва да го получа лично аз от МВнР. А то е отишло във ВНС в превод, твърдеше се чрез МВнР. Значи това е било една акция, която е подготвена. Веднага отидох, вземах писмото и се възмутих. Направих отговор, който първо прочетох пред състава на МС, а след това и пред ВНС. Накратко то гласеше: “Г-н премиер, такова писмо аз не бих си позволил да напиша и до моя слуга. По-добре е да забравите, че сте писал подобно писмо, а аз да забравя, че съм го прочитал”, после разбрахме, че това писмо е било съставено с помощта на тогавашния посланик на Турция в България г-н Орал, един ловък дипломат.


Водещ: Ялчън Орал?


Димитър Попов: Точно г-н Коритаров. И аз му казах по-късно, че знам за това писмо, а той: “Абе някаква грешка е станала”.


Водещ: Знаете къде е писано писмото?


Димитър Попов: Писмото е писано в София. След това е изпратено в Турция.


Водещ: Йълмаз знаел ли е за него?


Димитър Попов: Не може да не е знаел.


Водещ: Писмото е писано в дипломатическия клуб в Горна баня.


Димитър Попов: Да, това го разбрах преди два дена – мястото, където е писано, но знаех, че е писано в София. Вижте, тогавашните ни служби за разузнаване работеха прекрасно.


Водещ: А знаете ли кои са помагали на Орал?


Димитър Попов: Това не мога да Ви кажа.


Водещ: А кои българи са помагали?


Димитър Попов: Това не мога да Ви кажа, не знам.


Водещ: Добре и аз няма да кажа.


Димитър Попов: Или ако знам нямам категорични доказателства. Много е неприятно да кажете, че участва Иван Иванов Петров, ако не знаете, дали това е вярно.


Водещ: Вие ли бяхте последният човек, който е видял това писмо?


Димитър Попов: На практика други, защото аз дадох копие от него на всичките си министри. След това в отдела МВнР това писмо постъпи като документ, след това са го виждали и ваши колеги - журналисти.


Водещ: Добре, но това беше ли някакъв вид път на България към Европа – регистрацията на ДПС...


Димитър Попов: Да Ви дам пълен отговор на Вашия въпрос.


Водещ: Да?


Димитър Попов: Във връзка с тази история, няколко дни по-късно, посланикът на Кралство Великобритания помоли да го приема, аз го приех и той ми предаде устно, че правителството на Нейно Величество кралицата на Англия ще бъде доволно, ако г-н Димитър Попов, като номинален председател на Софийския съд използва своето влияние в този съд, за да се получи регистриране на това движение като политическа партия.


Водещ: Бяхте премиер или председател на съда още?


Димитър Попов: Бях премиер, моето място се пазеше в съда. Аз запитах посланика дали са му известни конституционните забрани да бъде направено това. Нашият разговор продължи около 20 минути. 10 пъти той ми повтаряше едно и също – “Правителството...”, аз му казах, че това е невъзможно.


Водещ: Все пак, това стана.


Димитър Попов: Не е станало.


Водещ: Регистрация не стана ли?


Димитър Попов: Не, не, регистрация като политическа партия на движението не е извършвана.


Водещ: Добре, благодаря Ви. Станаха ясни доста неща. Все пак, днес ДПС е уважаван партньор, лидерът му Ахмед Доган е удостоен с Орден “Стара планина”, който той не прие от президента. Един от европейските сегменти на България е ДПС днес.


Димитър Попов: Г-н Коритаров, трябва да кажем, че през изтеклото време, това са 15 години, ДПС...


Водещ: ...извървя път...


Димитър Попов: ...извървя път, получи друга физиономия. То е регистрирано като една либерална партия в европейски структури, но при нас не знам да има регистрация по Закона за партиите. А участието на това движение в изборите за Народно събрание стана благодарение на факта, че то е взело участие в изборите за Велико народно събрание. Тоест, една инерция има, която е приета.
Водещ: Благодаря на Димитър Попов за този разговор и за новите неща, които хвърлят светлина върху отношения, пресичащи се през ДПС. Благодаря Ви.


Димитър Попов: Благодаря Ви и аз.