Още за ССИГ

Съюзът за стопанска инициатива на гражданите или ССИГ,  е създаден на 22.12.1989 г. като първата организация с нестопанска цел с основна задача да подпомага прохождащия частен бизнес в България.

ССИГ става най-голямата организация на частни предприемачи с повече от 7000 членове и 40 регионални съюза в България.

За 3 години (до 1992 г.) ССИГ успява да създаде структура, включваща:

1. Пресгрупа “168 часа”:

- издава всекидневника “24 часа” с тираж 360 000 и седмичника “168 часа” с тираж 115 000;

- седмично издание на английски език BBN с 5 000 абонати в цял свят.

2. Първа частна банка –  първата частна банка в България с уставен капитал 500 000 000 лв.

- общ размер на разрешените от банката кредити за 1991 г. 1 209 938 хиляди лева – двадесет пъти повече спрямо предходната година;

- 42% годишен дивидент за акционерите за 1991 г.

3. Външнотърговска централа “Примекс 9000” ООД – създадена през 1990 г. с цел да подпомага частните производители в страната във външнотърговската им дейност.

4. Застрахователно и презастрахователно дружество “България” – първото действително частно застрахователно дружество, уставен капитал – 25 000 000 лв. Сред клиентите на ЗПЗД “България” са авиокомпания “Джес Ер”, “Българско речно плаване”.

5. Български инвестиционен фонд.

При правителствата на Луканов и Попов в тристранната комисия ССИГ участва като представител на работодателите на частните фирми в страната.

 

Щатни служители на ССИГ /1989-1992 г./:

Валентин Моллов – председател

Ирена Комитова – главен секретар

Радосвета Господинова – ръководител “Международен отдел”

Владимир Павлов – съветник САЩ

Минчо Коралски – съветник трудовоправни отношения, връзки с МОТ

Младен Младенов – референт за Германия

Майа Асенова – референт за Холандия

Валерия Бикова – технически секретар