Две камери

Две камери
Две камери
Снимка: Петко Симеонов

 

А тук погребалните камери са две. Хипотезите за тези гробници стават двеста.