Съюз на комунистите в България /СКБ/

Съюз на комунистите в България /СКБ/  е политическа марксистка партия.

Учреден е през 1995 г. в София.

Съюзът приема своето име от „Съюз на германските и европейските комунисти”, създаден през 19 в. от Карл Маркс и Фридрих Енгелс.

Има редовна съдебна регистрация и участва във всички избори самостоятелно и в коалиция.

Обединява граждани, приели марксизма като свое политическо верую. Отстоява принципите на класовата борба.

Ръководство:

1. Костадин Чакъров* – Председател на ЦК на СКБ

2. Павел Иванов - зам.-председател на ЦК на СКБ

3. Николина Петкова - зам.-председател на ЦК на СКБ

4. Емил Керимидчиев - член

5. Димитър Даскалов - член

Съюзът на комунистите в България  се обявява за идеен и политически наследник на БСДП, БРСДП, БРСДП (т.с.), БКП (т.с.), РП, БРП, БРП (к) и БКП.


Из  програмната декларация на Съюза на комунистите в България: "... ние не призоваваме „назад към социализма”. Ние призоваваме – „Напред към социализма”! /1/

СКБ  се обявява за:  ревизия на прехода в България; икономическо възръждане на държавата; възстановяване на разрушения продоволствен комплекс; спиране на комерсиализацията на образованието, културата, здравеопазването и науката;  православната църква и др.  религиозни институции да не участвуват само в демонстративни обреди и ритуали на властта, а  да се интегрират в социалния живот на народа; против корупцията - да се въведе задължително деклариране на доходите на членовете на семействата на държавните служители и др.

Послание - Никога срещу Русия !

Сред инициативите на СКБ са:
2009 г. Съюзът обявява решението си да съди БСП, представлявана от С. Станишев, за погрешната политика на БСП през последните 20 г.

2011 - Съюзът на комунистите в България иска да наеме паметника на Бузлуджа и да го стопанисва, за да го превърне в символ на размисъл за историята. Идеята на организацията е по този начин да се оспори и автентичността на БСП като правоприемник на комунистическата партия в България. /Дарик нюз, 18 08.2011 г./

Комунистическо движение "Че Гевара" - България, с председател Павел Иванов е младежка комунистическа организация към СКБ.

"Че Гевара" - България  е комунистическа организация, бореща се за унищожение на капиталистическата система и изграждане на справедлив комунистически обществено-политически строй/2/

От движението заявяват:
"Ние считаме, че частната собственост на предприятията от промишлеността, търговията, транспорта и др., възстановена в периода на “демокрацията”, показа своята пълна неефективност В резултат на възстановяването на частната собственост настъпи катастрофален спад в производството, драстично спадна и екзистенцминимума на огромна част от населението и всичко това на фона на забогатяването на жалките капиталисти, приобщили България към процеса на капиталистическата икономическа глобализация със средствата и възможностите на т.нар. сива икономика. Ние считаме, че не е възможно да изменим живота на трудещите се към по-добро, без коренно да изменим цялата обществена система. Опитите за промяна на каквото и да е чрез избори (а те са политически инструмент, който е под пълния контрол на капитала), се провалиха. Затова политическата борба на организираните трудови колективи и работническата младеж е единственият път./3/

Цели: съвременна планова икономика, мирна външна политика, но противодействие на имперската политика, най вече на САЩ.

Председател  -  Павел Иванов
Зам.председател - Петя Иванова

Структура на движението - Събрание и Секретариат

 

----------------------------
* Костадин Чакъров е бил съветник на Тодор Живков в края на 80-те г. на 20 в.
1. / Сайт на СКБ
2./ Сайт на Комунистическо движение "Че Гевара" - България - /www.cheguevara.net16.net/aboutus.php/
3./ Сайт на Комунистическо движение "Че Гевара" - България