Брой на населението в България

                                                                            

Според последното преброяване от 2011 година населението в България е 7 364 570 души. От тях:

славоезичните българи (българи християни и мюсюлмани) са 84,79 на сто от населението.

тюркоезичните българи (български турци - мюсюлмани и християни) са 8,81 на сто от населението

индобългарите (българските цигани - християни и мюсюлмани) са 4,87 на сто от населението

друга етническа група са 0,74 на сто от населението

не се самоопределят етнически 0,80 на сто от населението.

 

Населението на България намалява както поради ниската раждаемост, така и поради емиграцията.