План за застрояване на ГКПП „Рудозем-Ксанти”

Издадена е заповед за изготвяне на ПУП и план за застрояване на ГКПП „Рудозем-Ксанти”

Днес, 29 януари 2016 година, е издадена заповед, с която Министерството на регионалното развитие и благоустройството разрешава на Областна администрация – Смолян да изработи проекти на подробни устройствени планове на територията на област Смолян, засягащи изграждането на ГКПП „Рудозем-Ксанти” и подходния път до пресечната точка на границата с Република Гърция.Това е още една голяма крачка към отварянето на ГКПП „Елидже”, с което ще се реализира изключително важен за региона проект.

линк към заповедта:

http://www.mrrb.government.bg/docs/c998d1dd9890ce89fc49909b6bb92c46.pdf