Съюз на възпитаниците на Военните на Негово Величество училища

Съюзът на възпитаниците на Военните на Негово Величество училища е създаден на 20 март 1992 г. като приемник-възродител на забранените и разтурени след 9 септември 1944 г. „Съюз на запасните офицери” и „Общество на кавалерите на ордена “За Храброст”.

При основаното си Съюзът носи името Съюзна възпитаниците на  Военните на Негово Величество училища. Училищата са поставени в множествено число защото са включени двете съществуващи до септември 1944 г. Военно на Негово Величество училище в София и Военноморското на Негово Величество училище – Варна. В последствие Съюзът се разширява, като приема в редиците си и завършилите Школата за запасни офицери и потомците на „царските офицери” , затова днес пълното му име е Съюз на възпитаниците на Военните на Негово Величество училища Школата за запасни офицери и Родолюбивото войнство и гражданство.

Съюзът си поставя следните задачи:

-Да съдейства за възраждане на дисциплината, морала, духа, традициите, ритуалите и военните символи в българската войска, да спомага за издигане на авторитета на българския офицер като командир и възпитател във войската и като гражданин в обществото.

-Събиране и публикуване на данни за разгрома на офицерския корпус от комунистическата власт, за нейните беззакония и престъпления против личността и семействата на репресираните офицери, както и оказване на всестранно съдействие за тяхната политическа и гражданска реабилитация.
-Издирване и отдаване почит на загиналите във войните, на убитите и безследно изчезналите през време на комунистическата диктатура, както и на починалите членове на Съюза.

- Почини и съдействие за реставриране и поддържане на съществуващите и изграждане на нови паметници, мемориали и други обекти за проявен героизъм на българските воини и бойни части, съдействащи за родолюбивото възпитание на поколенията.

Съюзът има свои клубове в столицата и в по-големите градове в страната. Ръководи се от Председател и Управителен съвет избиран на всеки две години от върховния орган на Съюза – Националното събрание. Досега председатели на Съюза са били Любомир Банковски, Дянко Марков, Александър Лозанов и Никола Рухчев.

Клубните събрания се провеждат поне веднъж в месеца. Софийските клубове са организирани по випуски на завършване на ВНВУ, а в страната клубовете са градски. Съюзът ежемесечно провежда лектория на различна тематика. За лектори се привличат изтъкнати специалисти и учени, включително и такива от Съюза. Лекторията традиционно се провежда последния понеделник от месеца в залите на Военния клуб.

Съюзът издава и свой печатен  орган – списание “Един завет”, на страниците на което се публикуват статии по над 20 рубрики от всички области на науката и изкуството, с особена тежест на военната и военноисторическата област Списанието се разпространява в структурите на съюза, библиотеки и военни поделения цялата страна.
Ежегодно Съюзът издава уникален военноисторически и църковен календар, който с графичната си изработка се е превърнал в запазена марка на Съюза.

Много членове на Съюза издават свои трудове, главно спомени и животоописания. Освен “Един завет” Съюзът издава бюлетин “Съюзни вести”. Съюзът участва във всички общонародни демократични прояви и чествания, в много конференции, научни сесии и други форуми. Клубовете, които са организирани по випуски ежегодно честват своя ден в който са произведени в първи офицерски чин с възпоменателни тържества в своето училище, сега Военна академия “Г.С.Раковски”.

Съюзът има значка, която имат право да носят само членовете, или специално удостоени лица за особени заслуги.

Към Съюза има Клуб на летците „Кап. Д.Списаревски”, който обединява военни пилоти – ветерани, завършили ВНВУ. Те се събират всеки вторник от 11ч. В клуба на летеца на бул. Цариградско шосе 111.

Към съюза има и клуб “Един завет” – създаден първоначално като младежки клуб.  През 2007г.  клубът се превръща в клуб на потомците на офицери от корпуса на Царство България.

Председател : полк. Никола Рухчев (2002-)