Севт ІІІ

От снимката ни гледа Севт Трети, един от царете на Одриското царство. Отделно са царете от другите тракийски държави. 

Та Севт Трети ни пита: "На тази земя живеехме ние - траките, най-многолюдният народ в Света, както казваха по наше време, имахме държави, дворци, пътища, селища, храмове, вярвания. Бяхме завладени от Рим, после бяхме част от Византия. Но нашият народ си беше тук. И на Рим, и на Византия бяха потребни данъкоплатците. Сега вие твърдите, че отряд, воден от Аспарух, преминал Дунав и основал държава, наречена България и населена от българи. Питам ви: къде се дянахме ние - траките? Къде изчезнаха нашите традиции, къде се стопи нашата история?"

Прекрасен е  портретът на Севт Трети! 

Прекрасен!  

 

Портретът на тракийския цар Севт ІІІ е едно от множеството забележителни открития на големия археолог д-р Георги Китов.

Снимка: © Николай Генов

 

Снимка: © Радослав Първанов Фотография