Път: : Съдби : И

Иван Пелов

Иван Пелов е роден на 18 март 1944 г. в Бойчиновци (тогава статутът на селището е гара Бойчиновци). По случайност се е родил там. От Враца е. Средно образование учи във Враца. Завършил е МЕИ, електроинженер. Във Враца е работил по контрола в производственото електроснабдяване. По-късно се премества в София. Постъпва на работа в Кремиковци, в коксохимическия комбинат. Там се пенсионира.

След пенсионирането си за известен период работи като охрана.

Имал е хоби - автомобилите, но от инжeнерна гледна точка. Двигатели, ходова част, конструкция и пр. Запален планинар.

Починал на 21 януари 2017 г.