Път: : Кой кой е : Л

Юнал Лютфи

Роден на 8 април 1944 г. в Харманли. 
Завършва френска гимназия в Ловеч  и турска филология - ориенталистика в Софийски университет "Кл. Охридски".
1972 - 1983 г. - началник на направление за културни вериги с балканските страни  и страните от Азия и Африка в Комитета за култура. 
1983 - 1990 г. - заместник-главен редактор на списание "Библиотекар", орган на Министерството на културата. 

1990 г. - един от учредителите на ДПС в София. 
Депутат в 7-ото велико народно събрание, в 36-ото, 37-ото, 38-ото и 39-ото народни събрания от листата на ДПС.  Член на Комисията по външна и интеграционна политика. 
Заместник-председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа /ПАСЕ/, 2000-2003.

2005 - за пореден път избран за депутат от ДПС - в 40 НС. Заместник-председател.
Член на ръководството на ДПС. 
На 26 януари 2009 г. Лютфи е избран отново за заместник-председател на ПАСЕ с мандат три години.

На 14 юли 2009 г. печели депутатско място в 41-ото народно събрание с листата на ДПС (14%), ИР: 29-ХАСКОВО. Член на: Комисията по културата, гражданското общество и медиите; Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите; Комисията по външна политика и отбрана; Постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа; Групата за приятелство България - Албания; Групата за приятелство България - Белгия; Групата за приятелство България - Босна и Херцеговина; Групата за приятелство България - Египет; Групата за приятелство България - Иран; Групата за приятелство България - Испания; Групата за приятелство България - Италия; Групата за приятелство България - Канада; Групата за приятелство България - Кувейт (председател); Групата за приятелство България - Ливан; Групата за приятелство България - Македония; Групата за приятелство България - Мароко; Групата за приятелство България - Норвегия; Групата за приятелство България - Португалия; Групата за приятелство България - Словения; Групата за приятелство България - САЩ; Групата за приятелство България - Турция; Групата за приятелство България - Франция (зам.-председател; Групата за приятелство България - Швейцария; Групата за приятелство България - Китай.

Ползва френски, английски, руски и турски език. 
Женен, с две деца. 

*   *   *

През 2007 г. Комисията по досиетата оповестява принадлежността на  Юнал Саид Лютфи към Държавна сигурност като секретен сътрудник с псевдоними "Мурад" (от 1965 година) и "Сидер" (от 1985 година).