Път: : Кой кой е : Р

Тони Радков

Роден на 20 ноември 1947 г.

Доктор по изкуствознание.

Съосновател на СДС. Член /в качество на експерт/ на делегацията на Комитета за защита на  религиозните права, свобода на съвестта и духовните ценности на Кръглата маса през 1990 г. Той пръв започна официалната атака срещу патриарх Максим на Кръглата маса.

Работил като главен фотограф на Светия синод.

Съосновател и член на Борда на директорите на Атлантическия клуб.

Редактор-стопанин на Издателска къща „Вяра и култура”.

През април 2000 г. Тони Радков заедно с Тони Брайков и Камен Чолов даряват Православната църква с Писанието, записано върху компактдиск. Това е първият подобен диск у нас, направен в ограничен тираж /100-тина бройки/.

Тони Радков бе в приятелски отношения с епископ Генадий, който подкрепяше издателската му дейност.